Αναστολή διαπραγμάτευσης της μετοχής της MLS

Deasy @ 13.05.2020
Αναστολή διαπραγμάτευσης της μετοχής της MLS
Προβλήματα για τη... MAIC και ολόκληρη την MLS

Στην αναστολή της διαπραγμάτευσης της μετοχής της MLS προχώρησε το Χρηματιστήριο Αθηνών, κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του Χρηματιστηρίου η αναστολή ισχύει «από σήμερα 13η Μαΐου και για μέγιστο χρονικό διάστημα δέκα ημερών, καθώς υπάρχουν βάσιμοι λόγοι υποψίας ότι παραβιάστηκαν από την εν λόγω Εταιρεία οι διατάξεις του ν. 3556/2007».

«Ειδικότερα, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, βάσει στοιχείων που περιήλθαν σε γνώση της στις 12.05.2020 που αφορούν στον υποχρεωτικό έλεγχο που διενεργήθηκε επί του κονδυλίου του ισολογισμού «Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία» των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας «MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.» για τη χρήση που έληξε στις 31.12.2018, κρίνει ότι δημιουργούνται βάσιμες αμφιβολίες ως προς την ορθή κατάρτιση των ως άνω οικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.»

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ,MLS,

Σχόλια

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ. ΦΟΡΤΩΝΟΝΤΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Home