Οι Έλληνες μαθαίνουν τις ανέπαφες συναλλαγές

Αντώνης Ρουσελιωτάκης @ 05.12.2012
Οι Έλληνες μαθαίνουν τις ανέπαφες συναλλαγές

Γρήγορες συναλλαγές χωρίς τη χρήση μετρητών προσφέρει η τεχνολογία MasterCard PayPass  σύμφωνα με τη 14η έρευνα MasterCard Barometer. Η πρωτοποριακή τεχνολογία ανέπαφων πληρωμών MasterCard PayPass παρέχει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να ολοκληρώσουν τις συναλλαγές τους, χωρίς να χρειάζεται να περάσουν τη μαγνητική ταινία της κάρτας MasterCard από τα ειδικά τερματικά, ενώ για πληρωμές έως και 25 ευρώ δεν απαιτείται η χρήση υπογραφής. Όπως αποκαλύπτει η έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα, από τη MasterCard και τη FOCUS BARI από το Σεπτέμβριο έως και τον Οκτώβριο του 2012, η τεχνολογία MasterCard PayPass,  η οποία παρουσιάστηκε στην ελληνική αγορά τον Ιούλιο 2012, κερδίζει σταθερά την προσοχή των καταναλωτών, οι οποίοι δηλώνουν σε ένα σημαντικό ποσοστό (25%), πως η τελευταία θα διευκολύνει τη χρήση πλαστικού χρήματος, προσφέροντάς τους πολλαπλά πλεονεκτήματα (40%).

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι Έλληνες καταναλωτές αναγνωρίζουν ως κυριότερα πλεονέκτημα της τεχνολογίας MasterCard PayPass την αυξημένη ταχύτητα των συναλλαγών (24%), καθώς και το γεγονός πως απαλλάσονται από την ανάγκη να κρατούν μετρητά για να ολοκληρώσουν τις αγορές τους (21%).  Επιπλέον και όπως αποκαλύπτει η έρευνα, η ευκολία των πληρωμών (17%) καθώς και η μεγαλύτερη ασφάλεια (16%) αποτελούν αξιοσημείωτα οφέλη που οι καταναλωτές απολαμβάνουν, πραγματοποιώντας τις συναλλαγές τους μέσω της τεχνολογίας MasterCard PayPass. Ωστόσο, παρατηρείται και ένα σημαντικό ποσοστό των ερωτηθέντων (57%), το οποίο δεν φαίνεται να μπορεί να προσδιορίσει ακόμη τα οφέλη της νέας τεχνολογίας MasterCard PayPass, πιθανότατα επειδή, είτε δεν τη γνωρίζει, είτε δεν έχει εξοικειωθεί με αυτήν.

Αναλύοντας τα αποτελέσματα της έρευνας αναφορικά με το φύλλο των ερωτηθέντων, παρατηρείται συνολικά, πως το αντρικό κοινό είναι εκείνο που φαίνεται να αναγνωρίζει τα πλεονεκτήματα της τεχνολογίας MasterCard PayPass (46%) σε μεγαλύτερο βαθμό από τις γυναίκες (40%). Επίσης, ενώ η ταχύτητα των συναλλαγών παραμένει το σημαντικότερο πλεονέκτημα της τεχνολογίας τόσο για τους άντρες όσο και για τις γυναίκες, οι άντρες δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στο γεγονός ότι χρησιμοποιώντας τις κάρτες που υποστηρίζουν τη τεχνολογία MasterCard PayPass δε χρειάζεται να κρατούν μετρητά (24%).

Όσον αφορά στις διαφορετικές ηλικιακές ομάδες και όπως δείχνει η έρευνα, οι νεότερης ηλικίας ερωτηθέντες (18-34) είναι εκείνοι που πιστεύουν περισσότερο στα οφέλη της τεχνολογίας MasterCard PayPass (51%), αντιλαμβανόμενοι την ενισχυμένη ταχύτητα των συναλλαγών (28%)  και την απαλλαγή του άγχους των μετρητών (25%) ως τα κυριότερα πλεονεκτήματά της. Αξιοσημείωτο επίσης εύρημα της έρευνας αποτελεί το γεγονός, πως  οι πιο ώριμοι σε ηλικία ερωτηθέντες (45-54) εκτιμούν ιδιαίτερα  τη δυνατότητα που τους δίνεται να ολοκληρώσουν τις αγορές τους χωρίς μετρητά (23%), ενώ για τους μεγαλύτερους συμμετέχοντες (55-70) οι γρήγορες συναλλαγές συνιστούν το κυριότερο όφελος που απολαμβάνουν (18%).

Όπως αποκαλύπτει η έρευνα, η νέα τεχνολογία έχει αρχίσει να κερδίζει σταθερά την εμπιστοσύνη των καταναλωτών. Πιο συγκεκριμένα, 1 στους 4 αναγνωρίζει την αξία της τεχνολογίας MasterCard PayPass, δηλώνοντας, πως η τελευταία θα διευκολύνει σε μεγάλο βαθμό τη χρήση και την ολοκλήρωση των συναλλαγών με χρήση ψηφιακού χρήματος.

Αναφορικά με τις διαφοροποιήσεις μεταξύ ανδρών και γυναικών, οι άνδρες (28%), πιστεύουν πως η τεχνολογία MasterCard PayPass θα διευκολύνει τη χρήση του πλαστικού χρήματος σε μεγαλύτερο βαθμό από τις γυναίκες (23%). Επιπλέον και όσον αφορά στις διαφορετικές ηλικιακές ομάδες, οι πιο θερμοί υποστηρικτές της νέα τεχνολογίας (31%) ανήκουν στο νεότερης ηλικίας κοινό (18-34). Ενδιαφέροντα στοιχεία επίσης, αποτελούν οι διαφορετικές απόψεις που διατηρούν οι κάτοικοι ανά περιοχή. Συγκεκριμένα και σε σύγκριση με τους κατοίκους της ευρύτερης περιφέρειας, οι καταναλωτές που διαμένουν στην Αττική δείχνουν να συμφωνούν περισσότερο πως η νέα τεχνολογία θα βελτιώσει  σημαντικά τη διαδικασία πραγματοποίησης συναλλαγών μέσω καρτών (30%).

Όπως δείχνουν τα στοιχεία της έρευνας, το ποσοστό των ερωτηθέντων που γνωρίζει ή έχει ακούσει ήδη για τη νέα τεχνολογία διαμορφώνεται στο 15%, εύρυμα απολύτως αναμενόμενο, δεδομένου του σύντομου χρονικού διαστήματος διάθεσης της τεχνολογίας MasterCard PayPass στην Ελληνική αγορά. Το κοινό αυτό φαίνεται να αποτελείται κυρίως από άνδρες (17%) νεότερης ηλικίας (18-34). Επίσης και όσον αφορά στο επίπεδο ενημέρωσης των καταναλωτών ανά περιοχή, οι κάτοικοι Θεσσαλονίκης δείχνουν να γνωρίζουν τη νέα τεχνολογία σε μεγαλύτερο βαθμό (27%) από την υπόλοιπη περιφέρεια.

Τέλος, η βασικότερη πηγή ενημέρωσης όσων γνωρίζουν τη νέα τεχνολογία είναι το διαδίκτυο (26%), με την τηλεόραση να βρίσκεται στη δεύτερη θέση (25%). Αξιόλογο είναι επίσης και το ποσοστό των καταναλωτών που έχει ενημερωθεί για τη τεχνολογία MasterCard PayPass από γνωστούς ή φίλους (25%).

MASTERCARD,Eurobank,contactless payments,

Σχόλια

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ. ΦΟΡΤΩΝΟΝΤΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Home