KPMG: «Ήπια και σύντομη» ύφεση βλέπουν οι CEOs

Aισιοδοξία για την παγκόσμια οικονομία σε ορίζοντα 3 ετών.

Deasy @ 24.10.2022
KPMG: «Ήπια και σύντομη» ύφεση βλέπουν οι CEOs
Διαφορετική εικόνα για το προσεχές χρονικό διάστημα μοιάζει να έχουν οι επικεφαλής των ελληνικών επιχειρήσεων με τους CEOs στον υπόλοιπο κόσμο, οι οποίοι σε ποσοστό 86% προεξοφλούν την άφιξη μιας ύφεσης, σύντομης και ήπιας κατά τη γνώμη τους, κατά τη διάρκεια του επόμενου έτους. Αντιθέτως σε ελληνικό επίπεδο, μόλις το 24% των Ελλήνων CEOs ταυτίζονται με τη συγκεκριμένη άποψη. Αυτό προκύπτει από την ετήσια έρευνα της KPMG, CEO Outlook, η οποία πραγματοποιήθηκε σε σύνολο 11 διαφορετικών αγορών, αλλά και 11 διαφορετικών κλάδων.

Πάντως, αν και σε βραχυχρόνιο επίπεδο οι απόψεις διαφέρουν, οι οι σημερινοί CEOs τόσο στον κόσμο όσο και στην Ελλάδα συμφωνούν σε ένα μεγάλο ποσοστό σε μακροχρόνιο επίπεδο εκφράζοντας την αισιοδοξία τους για την οικονομία σε ορίζοντα τριών ετών, αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα ότι η μακροπρόθεσμη ανάπτυξη θα απαιτήσει μια συνεχή δέσμευση για την προώθηση της αλλαγής στους οργανισμούς τους. Η επέκταση των πρωτοβουλιών ESG, η επένδυση στον ψηφιακό μετασχηματισμό και η αντιμετώπιση της αποτελεσματικότητας των αναδυόμενων μοντέλων στο χώρο εργασίας παραμένουν σημαντικές προτεραιότητες.

Ειδικότερα, η έρευνα “2022 CEO Outlook” της KPMG, αναδεικνύει ότι σε ποσοστό 24% οι Έλληνες CEOs (και το 58% παγκοσμίως) αναμένουν ότι η ύφεση θα είναι ήπια και σύντομη. Σε ποσοστό 12% για την Ελλάδα (και το 14% παγκοσμίως), τα ανώτερα στελέχη προσδιορίζουν την ύφεση ως έναν από τους πιο πιεστικούς προβληματισμούς στις μέρες μας - σημειώνοντας ελαφριά αύξηση από τις αρχές του 2022 (9%). Ενώ η κόπωση από την πανδημία βρίσκεται στην κορυφή της λίστας (15%) για τους CEOs παγκοσμίως, για την Ελλάδα στην κορυφή της λίστας βρίσκεται η περιβαλλοντική και κλιματική αλλαγή.

Κατά τη διάρκεια του επόμενου έτους, μόνο 1 στους 4 (24%) Έλληνες CEOs (και 86% των παγκόσμιων CEOs) αναμένουν την έλευση της ύφεσης, με 46% των Ελλήνων CEOs (και 71% παγκοσμίως) να προβλέπουν ότι θα επηρεάσει τα εταιρικά κέρδη έως και 10%. Μια σημαντική πλειοψηφία ανώτερων στελεχών θεωρεί ότι η ύφεση θα διαταράξει την αναμενόμενη ανάπτυξη (64% για την Ελλάδα και 73% σε παγκόσμιο επίπεδο). Ωστόσο, το 64% των Ελλήνων CEOs (και 76% παγκοσμίως) έχουν ήδη λάβει προληπτικά μέτρα ενόψει της επικείμενης ύφεσης.

Παρά τις ανησυχίες αυτές, τα ανώτερα στελέχη αισθάνονται επίσης μεγαλύτερη σιγουριά για την ανθεκτικότητα της οικονομίας τους επόμενους 6 μήνες (με μεγαλύτερο ποσοστό των Ελλήνων CEOs (84%) σε σύγκριση με το παγκόσμιο επίπεδο (73%)). Επιπλέον, το 62% των Ελλήνων και αντίστοιχα το 71% των CEOs παγκοσμίως δηλώνουν αισιοδοξία για τις προοπτικές ανάπτυξης της παγκόσμιας οικονομίας τα επόμενα 3 χρόνια και 70% των Ελλήνων CEOs (και το 85% παγκοσμίως) για την ανάπτυξη της εταιρείας τους τα επόμενα 3 χρόνια.

Άλλα ενδιαφέροντα ευρήματα της έρευνας CEO Outlook έχουν ως εξής:

 

Πάγωμα προσλήψεων και μειώσεις προσωπικού εξετάζονται σοβαρά από τους CEOs

Με τη συνεχιζόμενη «οικονομική αναστάτωση», υπάρχουν ενδείξεις ότι η Μεγάλη Παραίτηση (Great Resignation) ίσως υποχωρεί, με το 28% των Ελλήνων CEOs (και το 39% των CEOs παγκοσμίως) να έχουν ήδη εφαρμόσει πάγωμα προσλήψεων και το 32% για την Ελλάδα (και 46% για το παγκοσμίως) να σκέφτεται να μειώσει το εργατικό δυναμικό τους επόμενους 6 μήνες. Ωστόσο, οι προοπτικές για την τριετία εμφανίζονται πιο αισιόδοξες, με τους Έλληνες να μην αναμένουν περαιτέρω μείωση του αριθμού των απασχολουμένων σε σύγκριση με τους CEOs παγκοσμίως να αναμένει μόνο το 9%.


Η αβεβαιότητα ωθεί τον μακροπρόθεσμο ψηφιακό μετασχηματισμό

Ενώ η τρέχουσα αβεβαιότητα ωθεί τους CEOs να συνεχίσουν να δίνουν προτεραιότητα στον ψηφιακό μετασχηματισμό, 58% οι Έλληνες CEOs (και το 40% παγκοσμίως) των επιχειρήσεων έχουν βάλει προσωρινά σε παύση τις στρατηγικές ψηφιακού μετασχηματισμού και ένα άλλο 30% για την Ελλάδα (και 37% για τους CEOs παγκοσμίως) σχεδιάζει σχετικά βήματα το επόμενο 6μηνο.

Σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, περισσότερο από το ένα τέταρτο πιστεύει ότι η προώθηση της ψηφιοποίησης και της συνδεσιμότητας των επιχειρήσεων είναι επίσης ζωτικής σημασίας για την επίτευξη των στόχων ανάπτυξης τα επόμενα 3 χρόνια. Το 74% των Ελλήνων και παγκόσμιων CEOs συμφωνεί επίσης, ότι οι στρατηγικές επενδύσεις του οργανισμού τους στον ψηφιακό τομέα και στους τομείς ESG είναι άρρηκτα συνδεδεμένες.


Εστίαση στους κινδύνους της φήμης και της τεχνολογίας

Η αναδυόμενη και disruptive τεχνολογία έχει αναδειχθεί ως ο κορυφαίος κίνδυνος για την ανάπτυξη των επόμενων 3 ετών. Επιπλέον, οι CEOs έχουν εντοπίσει αρκετούς άλλους τομείς ως κορυφαίους κινδύνους για την ανάπτυξη, μεταξύ τους η φήμη, τα επιτόκια, η εσωτερική κουλτούρα, τα κανονιστικά και λειτουργικά ζητήματα και η κλιματική αλλαγή.  

Ο κίνδυνος φήμης — όπως η μη ευθυγράμμιση με το αίσθημα των πελατών ή του κοινού — προκαλεί μεγαλύτερη ανησυχία στους CEOs σε σύγκριση με τις αρχές του 2022 (10% τον Αύγουστο έναντι 3% τον Φεβρουάριο). Ως απάντηση στις γεωπολιτικές προκλήσεις, το 51% των οργανισμών έχει διακόψει τη συνεργασία με τη Ρωσία και το 34% σχεδιάζει να το κάνει τους επόμενους 6 μήνες.


Η κυβερνοασφάλεια δεν είναι πλέον η μεγαλύτερη απειλή των εταιρειών, με περισσότερες εταιρείες προετοιμασμένες έναντι επιθέσεων

Η κυβερνοασφάλεια δεν περιέχεται πλέον στους 5 κορυφαίους κινδύνους για την ανάπτυξη τον τελευταίο χρόνο. Ωστόσο, ο κυβερνοχώρος εξελίσσεται, με το 78% των Ελλήνων CEOs (και το 77% παγκοσμίως) να αναφέρουν ότι ο οργανισμός τους θεωρεί την ασφάλεια των πληροφοριών στρατηγική λειτουργία και πιθανή πηγή ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Η γεωπολιτική αβεβαιότητα εγείρει επίσης ανησυχίες για εταιρικές κυβερνοεπιθέσεις σύμφωνα με παραπάνω από τους μισούς Έλληνες CEOs (56%) και με 7 στους 10 CEOs παγκοσμίως (73%).

Σχεδόν τα τρία τέταρτα των παγκόσμιων οργανισμών (72%) και το 60% των ελληνικών επιχειρήσεων έχουν σχέδιο για τη διαχείριση επιθέσεων ransomware. Ωστόσο, όλο και περισσότεροι CEOs αναγνωρίζουν ότι δεν είναι καλά προετοιμασμένοι για μια επίθεση στον κυβερνοχώρο, με σχεδόν το ένα τέταρτο των παγκόσμιων CEOs (24%) και μόνο το 10% των Ελλήνων να το παραδέχονται.


Η πίεση των ενδιαφερομένων μερών αυξάνει τη λογοδοσία για τα ESG

Όταν ρωτήθηκαν ποια ήταν η κορυφαία πρόκληση για την επικοινωνία των επιδόσεων στα ζητήματα ESG προς τα ενδιαφερόμενα μέρη, 22% των Ελλήνων CEOs (και το 17% παγκοσμίως) ανέφεραν ότι ήταν ο σκεπτικισμός των ενδιαφερομένων μερών σχετικά με το «πράσινο ξέπλυμα» (greenwashing), από 4% για την Ελλάδα και 8% για το εξωτερικό το 2021. Με ποσοστό 12% οι Έλληνες CEOs (και 38% οι παγκόσμιοι CEOs) ισχυρίζονται ότι οι εταιρείες τους δυσκολεύονται να παρουσιάσουν μια συναρπαστική ιστορία σχετικά με τα ESG. Επίσης, 44% για την Ελλάδα και 72% σε παγκόσμιο επίπεδο πιστεύουν επίσης ότι ο έλεγχος των ενδιαφερομένων μερών για θέματα ESG - ισότητα φύλων, κλιματικές επιπτώσεις κ.λπ. - θα συνεχίσει να εντείνεται.

Όσον αφορά το ταλαντούχο ανθρώπινο δυναμικό, τα διευθυντικά και ανώτερα στελέχη θεωρούν ότι το τα κατάλληλα ταλέντα και δεξιότητες είναι κλειδί για την επίτευξη μηδενικού ισοζυγίου άνθρακα ή παρόμοιων φιλοδοξιών. Σχεδόν το ένα πέμπτο (14%) των Ελλήνων CEOs (και το 22% παγκοσμίως) αναφέρουν ότι η έλλειψη δεξιοτήτων και εξειδίκευσης εμποδίζει την υλοποίηση των λύσεων.


Η οικονομική πίεση επιβραδύνει τις φιλοδοξίες για τα ESG

Οι παγκόσμιοι CEOs αναγνωρίζουν τη σημασία των πρωτοβουλιών ESG για τις επιχειρήσεις τους, ειδικά για τη βελτίωση των οικονομικών επιδόσεων και την προώθηση της ανάπτυξης. Συγκεκριμένα, το 66% των Ελλήνων CEOs (και το 69% παγκοσμίως) παρατήρησε μεγαλύτερη ζήτηση από τα ενδιαφερόμενα μέρη για αυξημένη πληροφόρηση και διαφάνεια στα θέματα ESG, έναντι 90% και 58% για την Ελλάδα και το παγκόσμιο επίπεδο αντίστοιχα το 2021.

Παραπάνω από τους μισούς Έλληνες CEOs (56%) και σχεδόν οι μισοί CEOs παγκοσμίως(45%) συμφωνούν ότι η πρόοδος στα ESG βελτιώνει τις εταιρικές οικονομικές επιδόσεις, σημειώνοντας ίδιο ποσοστό για τους Έλληνες CEOs και αύξηση από 37% των CEOs παγκοσμίως μόλις ένα χρόνο πριν. Ωστόσο, καθώς η οικονομική αβεβαιότητα συνεχίζεται, το 34% των Ελλήνων και οι μισοί (50%) CEOs παγκοσμίως σταματούν προσωρινά ή επανεξετάζουν τις υπάρχουσες ή προγραμματισμένες προσπάθειές τους στους τομείς ESG για τους επόμενους 6 μήνες, ενώ το 26% των CEOs για την Ελλάδα (και το 34% παγκοσμίως) το έχει ήδη πράξει.


Συνοπτικά, τα 12 σημαντικότερα σημεία που προκύπτουν από τις απαντήσεις των CEOs στην Ελλάδα:

1       Το 82% των Ελλήνων CEOs εκφράζουν αισιοδοξία για την προοπτική ανάπτυξης της  χώρας τους τα επόμενα τρία χρόνια.

2       Το 62% των Ελλήνων CEOs εκφράζουν αισιοδοξία για την προοπτική ανάπτυξης  της παγκόσμιας οικονομίας τα επόμενα τρία χρόνια, παρά τις γεωπολιτικές και οικονομικές προκλήσεις, ποσοστό που παρουσιάζει μείωση σε σύγκριση με τα περσινά αποτελέσματα του 2021 CEO Outlook (76%).

3       Το 24% των Ελλήνων CEOs θεωρούν ότι επίκειται ύφεση τους επόμενους 12 μήνες, με το 22% των Ελλήνων CEOs να πιστεύει ότι θα είναι ήπια και σύντομη, και 36% να έχει  καταρτίσει σχέδια για την αντιμετώπισή της.

4       Οι γεωπολιτικές αβεβαιότητες πιθανότατα θα συνεχίσουν να επηρεάζουν τις στρατηγικές, με το 72% των Ελλήνων CEOs να προσαρμόζουν ή να σχεδιάζουν να προσαρμόσουν τις διαδικασίες διαχείρισης κινδύνου.

5       Οι επενδύσεις θα πρέπει να συνδέονται με την ανάπτυξη και το 48% των Ελλήνων CEO αναφέρουν ότι πρέπει να στρέφουν ταχύτερα τις επενδύσεις προς τις ψηφιακές ευκαιρίες και να εκποιούν τους τομείς που αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο να καταστούν ψηφιακά παρωχημένοι.

6       76% των Ελλήνων CEOs σχεδιάζουν επενδύσεις έως και το 10% των εσόδων τους με στόχο να κάνουν τις επιχειρήσεις τους πιο βιώσιμες.

7       Σε υψηλά σχετικά επίπεδα φαίνεται να βρίσκεται η αισιοδοξία των Ελλήνων CEOs (70%) και για την προοπτική ανάπτυξης της δικής τους επιχείρησης σε βάθος τριετίας.

8       Το περιβάλλον στον κυβερνοχώρο εξελίσσεται  ταχύτατα  και το 78% βλέπουν την ασφάλεια των πληροφοριών ως στρατηγική λειτουργία και δυνητική πηγή ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.

9       Βραχυπρόθεσμα, το 28% των CEOs έχουν προχωρήσει σε πάγωμα προσλήψεων και  το 32% σκέφτονται να κάνουν περικοπές προσωπικού το επόμενο εξάμηνο.

10   Η εξ αποστάσεως εργασία είχε θετικό αντίκτυπο στις προσλήψεις, στη συνεργασία  και στην παραγωγικότητα τα τελευταία 2 χρόνια, αλλά το 68% των CEOs βλέπουν το in-office ως το προτιμώμενο εργασιακό περιβάλλον τα επόμενα 3 χρόνια.

11   Οι Έλληνες CEOs συμφωνούν όλο και περισσότερο ότι τα προγράμματα ESG  βελτιώνουν τις οικονομικές επιδόσεις, φθάνοντας στο 56%.

12   Οι ελληνικές επιχειρήσεις βλέπουν να δίνεται μεγάλη έμφαση στην κοινωνική πτυχή του  ESG: το 26% των CEOs πιστεύουν ότι η  πρόοδος στην ένταξη, τη διαφορετικότητα και την ισότητα (IDE) έχει προχωρήσει πολύ αργά στον επιχειρηματικό κόσμο και το 82%  πιστεύει ότι ο έλεγχος της απόδοσης IDE θα συνεχίσει να αυξάνεται τα επόμενα 3 χρόνια.

KPMG,ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,

Σχόλια

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ. ΦΟΡΤΩΝΟΝΤΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Home