Διευκρινίσεις από την ΕΕΤΤ σχετικά με το τέλος διακοπής/καταγγελίας σύμβασης

Διευκρινίσεις από την ΕΕΤΤ σχετικά με το τέλος διακοπής/καταγγελίας σύμβασης

Διευκρινίσεις σχετικά με το σε ποιου είδους συμβάσεις με τους καταναλωτές μπορούν να επιβάλλουν τέλος αποσύνδεσης λόγω διακοπής/καταγγελίας οι πάροχοι τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, δίνει με ανακοίνωσή της η ΕΕΤΤ. Ειδικότερα, η αρμόδια Αρχή σημειώνει ότι ο πάροχος δεν επιτρέπεται να επιβάλει τέτοιο τέλος στις συμβάσεις αορίστους χρόνου και στις συνδέσεις καρτοκινητής τηλεφωνίας. Αντιθέτως στις συμβάσεις ορισμένου χρόνου, όπου ο συνδρομητής δεσμεύεται να παραμείνει στον πάροχό του για συγκεκριμένο διάστημα (π.χ. 12, 18 ή 24 μήνες), ο πάροχος έχει δικαίωμα να επιβάλει το τέλος διακοπής/καταγγελίας, εφόσον ο καταναλωτής επιθυμεί να κόψει τη σύνδεση πριν την παρέλευση του χρόνου που διαρκεί η σύμβαση.

Για την περαιτέρω αποσαφήνιση η ανακοίνωση παραθέτει δύο παραδείγματα

-       Παράδειγμα 1: Συνδρομητής με σύμβαση ορισμένου χρόνου διάρκειας 24 μηνών (για σταθερή ή/και κινητή σύνδεση), επιθυμεί να διακόψει τη σύμβαση και να καταργήσει τη σύνδεσή του στον 20ο μήνα. Ο συνδρομητής θα επιβαρυνθεί με τέλος διακοπής/καταγγελίας σύμβασης, το ύψος του οποίου καθορίζεται στη σύμβαση. Το ίδιο ισχύει και εάν επιθυμεί να μεταφέρει τη σύνδεσή του σε νέο πάροχο. Επίσης, σε περίπτωση που ο παραπάνω συνδρομητής έχει λάβει εξοπλισμό με χρησιδάνειο, οφείλει να τον επιστρέψει ή, εάν επιθυμεί να τον κρατήσει, να καταβάλει το σχετικό τέλος που προβλέπεται στη σύμβασή του.

-       Παράδειγμα 2: Σύμβαση ορισμένου χρόνου και διάρκειας 18 μηνών (για σταθερή ή/και κινητή σύνδεση), έχει λήξει εδώ και ένα μήνα, χωρίς να έχει ανανεωθεί, και συνεπώς, έχει καταστεί αορίστου χρόνου. Ο συνδρομητής μπορεί να διακόψει τη σύμβαση και να καταργήσει τη σύνδεσή του, χωρίς να επιβαρυνθεί με τέλος  διακοπής/καταγγελίας, δεδομένου ότι η σύμβαση έχει πλέον καταστεί αορίστου χρόνου. Το ίδιο ισχύει και εάν επιθυμεί να μεταφέρει τη σύνδεσή του σε νέο πάροχο. Ωστόσο, εφόσον ο συνδρομητής έχει λάβει εξοπλισμό με χρησιδάνειο, οφείλει να τον επιστρέψει ή, σε περίπτωση που επιθυμεί να τον κρατήσει, να καταβάλει το σχετικό τέλος που προβλέπεται στη σύμβασή του.

Τέλος, η ΕΕΤΤ υπενθυμίζει στην ανακοίνωσή της ότι το τέλος αποσύνδεσης λόγω διακοπής/καταγγελίας πρέπει να αναγράφεται, με σαφήνεια, από την 1η Οκτωβρίου, στην πρώτη σελίδα όλων των συμβάσεων που συνάπτονται.  

ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ,ΕΕΤΤ,

Σχόλια

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ. ΦΟΡΤΩΝΟΝΤΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Home