Πράσινο φως από την Επιτροπή Ανταγωνισμού στην επένδυση στο Skroutz.gr

Πράσινο φως από την Επιτροπή Ανταγωνισμού στην επένδυση στο Skroutz.gr

Ολοκληρώθηκε και τυπικά η είσοδος της CVC Capital Partners στο μετοχικό κεφάλαιο του Skroutz, με την Επιτροπή Ανταγωνισμού να δημοσιεύει σήμερα τη σχετική απόφαση, που δίνει το πράσινο φως στην συγκεκριμένη επένδυση. Ειδικότερα η ανακοίνωση της Επιτροπής Ανταγωνισμού έχει ως εξής:

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού σε Ολομέλεια, την 24/6/2020, ενέκρινε ομόφωνα, με την υπ’ αριθ. 714/2020 απόφασή της, κατ’ άρθρο 8 παρ. 3 του ν. 3959/2011, την από 08.05.2020 γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση που αφορά στην απόκτηση αρνητικού αποκλειστικού ελέγχου από την εταιρεία «SAIGA S.à.r.l.» επί της εταιρείας «ΣΚΡΟΥΤΖ Ανώνυμη εταιρεία Υπηρεσίες Διαδικτύου» και το διακριτικό τίτλο ΣΚΡΟΥΤΖ Α.Ε. (ΣΚΡΟΥΤΖ)».

Με την ως άνω απόφασή της, η Επιτροπή Ανταγωνισμού έκρινε ότι η εν λόγω συγκέντρωση, η οποία αφορά την αγορά πλατφoρμών σύγκρισης τιμών, την αγορά διαδικτυακών αγορών (online marketplaces), την αγορά διαδικτυακής διαφήμισης και την αγορά πλατφορμών παραγγελιών έτοιμου φαγητού (online restaurant platforms), παρότι εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 1 του άρθρου 6 ν. 3959/2011, δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις επιμέρους αγορές στις οποίες αφορά.

Η εταιρεία SAIGA S.à.r.l., που αναφέρεται στην ανακοίνωση είναι εταιρεία με έδρα το Λουξεμβούργο, που έχει ιδρυθεί από την CVC Capital Partners.

SKROUTZ.GR,ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ,CVC,

Σχόλια

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ. ΦΟΡΤΩΝΟΝΤΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Home