Ολοκληρώθηκε το digital economy forum 2019: Leading Greece to Growth

Κυριάκος Μητσοτάκης: “Η χώρα γυρνάει σελίδα… με ψηφιακή υπογραφή”

Deasy @ 26.11.2019
Ολοκληρώθηκε το digital economy forum 2019: Leading Greece to Growth

Την πολιτική απόφαση “η χώρα να γυρίσει σελίδα...και να βάλει σε αυτήν την υπογραφή της, που θα είναι ηλεκτρονική" υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός, κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την ομιλία του στο digital economy forum 2019: Leading Greece to Growth, του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ). Τοποθετώντας τον ψηφιακό μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας καθώς και του κράτους ως κεντρική επιλογή για την κυβέρνηση, δέσμευση η οποία ταυτίζεται και με τη στρατηγική τοποθέτηση και στόχευση του κλάδου τεχνολογίας.

“Ο ψηφιακός μετασχηματισμός δεν αποτελεί μία ουδέτερη κατεύθυνση «τεχνική». Αλλά μία συνειδητή επιλογή, άκρως πολιτική. Που γίνεται στο όνομα των πολλών και όχι μόνο κάποιων «ειδικών». Και η οποία αναδεικνύεται σε τομή, που διαφοροποιεί τον δημοκρατικό εκσυγχρονισμό από τον ανώδυνο μοντερνισμό. Προϋπόθεση ευημερίας των πολιτών, δηλαδή, σε κάθε επίπεδο: από την Οικονομία και την Παιδεία μέχρι την Υγεία και την Άμυνα”, σημείωσε ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του.

Παράλληλα, ο κύριος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στους 6 μείζονες στόχους για τη ψηφιακή, οικονομική και κοινωνική, μετάβαση της Ελλάδας στο αύριο. Οι οποίοι είναι:

1. Ο πρώτος στόχος είναι η ίδρυση της πλατφόρμας gov.gr, ως μοναδικής πύλης για την πρόσβαση των πολιτών στο Δημόσιο και στις υπηρεσίες του. “Το gov.gr θα αποτελεί το ενιαίο και αμέσως αναγνωρίσιμο «πρόσωπο» του Δημοσίου στο κοινό. Αξιοποιώντας το σύστημα που λειτουργεί με επιτυχία στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην πύλη αυτή θα συγκεντρωθούν όλες οι ψηφιακές υπηρεσίες που ήδη παρέχονται από το δημόσιο μαζί με την εξουσιοδότηση και την υπεύθυνη δήλωση! Εκεί θα περάσουν και οι περισσότερες από τις υπηρεσίες που τώρα το κράτος παρέχει με τον παραδοσιακό τρόπο”. Η πύλη θα είναι διαθέσιμη στο πρώτο εξάμηνο του 2020, συμπλήρωσε ο Πρωθυπουργός.

2. Η δεύτερη στόχευση αφορά στην ταυτοποίηση, με τις διαδικασίες του διαγωνισμού για τις Ταυτότητες Νέου Τύπου να έχουν δρομολογηθεί. Αξιοποιώντας το πρότυπο της Εσθονίας, με έγχρωμες ταυτότητες, με ψηφιακή υποδομή και δυνατότητα ψηφιακών υπογραφών για τους πολίτες. Η απλή ταυτότητα θα μετατραπεί σε δίοδο πρόσβασης προς όλες στις δημόσιες υπηρεσίες. “…η στρατηγική μας για την ταυτοποίηση περιλαμβάνει και τη χρήση ενός ενιαίου αριθμού για τις συναλλαγές μας με το Δημόσιο. Το ΑΦΜ, το ΑΜΚΑ και τόσοι άλλοι αριθμοί θα γίνουν, δηλαδή, ένας - συνδεδεμένος με τις νέες ταυτότητες. Ένας συγκεκριμένος αριθμός θα εκδίδεται στη γέννηση και θα ακολουθεί κάθε πολίτη καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του”, σημείωσε ο Πρωθυπουργός.

3. Αναφορικά με τον τρίτο στόχο, της απλοποίησης των διαδικασιών και την ολοκλήρωση του ομώνυμου Εθνικού προγράμματος, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε “Με ακρογωνιαίο λίθο του, την αρχή «μόνον άπαξ» - το αγγλικό «once only»: το Δημόσιο δεν θα ζητά, πλέον, ξανά και ξανά από τον πολίτη δεδομένα που ήδη του έχουν δοθεί. Γιατί η απλοποίηση είναι η άλλη όψη της ψηφιοποίησης”. Ήδη, αναπτύσσεται ένας κωδικοποιημένος τρόπος καταγραφής των διαδικασιών ανά υπουργείο, ώστε αυτή η προσέγγιση να γίνει όσο το δυνατόν πιο συστηματικά, σημείωσε ο Πρωθυπουργός, αναφέροντας ως παράδειγμα την πρόσφατα ανακοινωθείσα διασύνδεση της Αρχής Δημοσίων Εσόδων με το Μητρώο Πολιτών του Υπουργείου Εσωτερικών, με αποτέλεσμα; Από 1ης Δεκεμβρίου, οι πολίτες να μην είναι πλέον υποχρεωμένοι να προσκομίζουν στις φορολογικές αρχές έγγραφα για ληξιαρχικά γεγονότα που τους αφορούν.  

4. Ο τέταρτος στόχος επικεντρώνεται στην πρόσβαση στις τηλεπικοινωνίες. Μία βασική, δηλαδή, ατομική και κοινωνική ανάγκη. Έχοντας ήδη, ανοίξει τον διάλογο για το έργο “Ultra Fast Broadband” και ανακοινώνοντας ένα λεπτομερές χρονοδιάγραμμα για την προκήρυξη του φάσματος του 5G μέχρι τα μέσα του 2021, με έμφαση στην μακροπρόθεσμη επένδυση, προκειμένου η Ελλάδα να αλλάξει, επιτέλους, κλίμακα ως προς τις ψηφιακές της υποδομές.

“Πρέπει, όμως, να το παραδεχτούμε: το κόστος των δεδομένων στη χώρα μας μένει απαγορευτικά υψηλό. Πολλές από τις σχετικές διεθνείς μετρήσεις δεν αντανακλούν ακριβώς την πραγματικότητα, δεδομένου ότι αναφέρονται σε ονομαστικές και όχι πραγματικές τιμές. Είναι, λοιπόν, αναγκαίο οι πάροχοι της κινητής τηλεφωνίας να αναπροσαρμόσουν τις τιμολογιακές τους πολιτικές προς τα κάτω. Ώστε να σταθούν και αυτοί αρωγοί της στο ψηφιακό εγχείρημα. Καθαρές κουβέντες, καθαρές λύσεις”, τόνισε παράλληλα, ο κύριος Πρωθυπουργός.

5. Ο πέμπτος στόχος εστιάζει στο reskilling - στην καλλιέργεια, δηλαδή, των νέων δεξιοτήτων στο σύνολο του πληθυσμού. “Γιατί αυτές είναι που θα καθορίσουν τις ανισότητες των επόμενων δεκαετιών. Η προσαρμογή στις συνθήκες της Τέταρτης Βιομηχανικής Επανάστασης δεν απαιτεί, πλέον, μόνο εξειδίκευση και συγκεκριμένες επαγγελματικές ικανότητες. Αλλά και ένα πρόσθετο προσόν: την προσαρμοστικότητα σε διαρκώς μεταβαλλόμενες καταστάσεις. Οι σημερινοί νέοι καλούνται “να μάθουν να μαθαίνουν”, σημείωσε ο κύριος Μητσοτάκης από το βήμα του Συνεδρίου. Συνεχίζοντας την τοποθέτηση του ο κύριος Μητσοτάκης τόνισε πως το reskilling πρέπει να είναι, σε μεγάλο βαθμό, ψηφιακό και συνεπώς η μόνη άμεση λύση είναι ο ανάλογος προσανατολισμός της εκπαίδευσης σε όλες τις βαθμίδες της καθώς και ένα ευρύ σχέδιο επιμορφωτικών προγραμμάτων για ανέργους ή και ήδη απασχολούμενους, προαναγγέλλοντας τη συνεργασία του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης τόσο με το Υπουργείο Παιδείας, όσο και με το Υπουργείο Εργασίας.

6. Η έκτη και τελευταία στόχευση αφορά στην αξιοποίηση των ανοιχτών δεδομένων. “Τα open data μπορούν να συμβάλουν καταλυτικά στην ανάπτυξη. Και αυτό με δύο τρόπους: πρώτον, δίνοντας στο κράτος ένα εργαλείο για να αποτιμά τα αποτελέσματα των πολιτικών του. Να διορθώνει αστοχίες και να σχεδιάζει με ακρίβεια το μέλλον. Και δεύτερον, προσφέροντας στα άτομα και τις επιχειρήσεις τη δυνατότητα να «διαβάζουν» το περιβάλλον. Να εντοπίζουν ευκαιρίες και να κινούνται με ταχύτητα για να τις αξιοποιήσουν”, υπογράμμισε ο κύριος Πρωθυπουργός.

Από την πλευρά της, η Πρόεδρος του ΔΣ του ΣΕΠΕ, κυρία Γιώτα Παπαρίδου τόνισε στην ομιλία της: “Ο Κλάδος μας μπορεί και θέλουμε να ηγηθεί στην προσπάθεια ψηφιακού συντονισμού της χώρας στην 4η Βιομηχανική Επανάσταση. Η συγκρότηση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, και μάλιστα στο υψηλότερο πολιτικό επίπεδο, λειτουργεί ως εχέγγυο για τον Κεντρικό Συντονισμό των Δράσεων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, και την χάραξη και υλοποίηση της Εθνικής Ψηφιακής Στρατηγικής. Από την πλευρά μας δεσμευόμαστε να είμαστε σύμμαχοι σε αυτήν την προσπάθεια σας. Η σημερινή υπογραφή του πρωτόκολλου συνεργασίας του ΣΕΠΕ με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης έρχεται να επιβεβαιώσει αυτήν τη δέσμευση μας, να συμβάλουμε με όλες μας τις δυνάμεις, τη διεθνή τεχνογνωσία και εμπειρία μας, ενώ ταυτόχρονα θέτει τα θεμέλια για μία, ακόμα πιο στενή, ουσιαστική και αποδοτική συνεργασία, όπου αγορά και πολιτεία χτίζουν μαζί μία νέα Ψηφιακή Ελλάδα. Με κοινή στρατηγική, πλάνο και πρωτοβουλίες να προωθήσουμε τη μετάβαση σε μία σύγχρονη ψηφιακή οικονομία και κοινωνία. Ώστε να μπορούν όλοι οι Έλληνες να απολαύσουν τα οφέλη της τεχνολογίας”.

Από αριστερά οι κ.κ.: Κυριάκος Πιερρακάκης, Υπουργός Επικρατείας & Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Γιώτα Παπαρίδου, Πρόεδρος ΔΣ ΣΕΠΕ

Ταυτόχρονα, αναφερόμενη στην Στρατηγική Μελέτη για την κλάδο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, που εκπονήθηκε από την Deloitte για λογαριασμό του ΣΕΠΕ, η κυρία Παπαρίδου σημείωσε πως η συγκεκριμένη μελέτη θέτει τους στρατηγικούς άξονες και τις δράσεις για να δοθεί η απαραίτητη αναπτυξιακή ώθηση στη χώρα και να διαχυθούν στην ελληνική οικονομία τα πολλαπλασιαστικά οφέλη, που μόνο η τεχνολογία μπορεί. “Αδιάψευστη επιβεβαίωση αυτού του αξιώματος αποτελεί και το αποτύπωμα του κλάδου για την επόμενη πενταετία, που κατέγραψε η μελέτη της Deloitte. Αφού η επίτευξη ενός σεναρίου «Ανάπτυξης» είναι ρεαλιστικός στόχος και ο αντίκτυπος στην οικονομία από αυτήν τη στρατηγική προσέγγιση αγγίζει άμεσα και έμμεσα, για την επόμενη πενταετία, συσωρευτικά τα 80 δισ. ευρώ προστιθέμενης αξίας στην οικονομία, δημιουργώντας ταυτόχρονα 415.000 νέες θέσεις εργασίας συνολικά”, τόνισε η Πρόεδρος του ΣΕΠΕ ολοκληρώνοντας την τοποθέτηση της.

Παράλληλα, τα πάνελ με τις τοποθετήσεις των επικεφαλής κορυφαίων επιχειρήσεων, οι οποίοι έδωσαν τη δική τους διάσταση στο ψηφιακό στοίχημα που έχει να κερδίσει η χώρα, αποτέλεσαν μία από τις πλέον ενδιαφέρουσες ενότητες του digital economy forum 2019.

Κοινός τόπος όλων των συμμετεχόντων ήταν πως σήμερα ο κλάδος βρίσκεται αντιμέτωπος με μια σειρά προκλήσεων προκειμένου να εξασφαλίσει στη δημόσια διοίκηση, στις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές πρόσβαση σε σύγχρονες υποδομές και υπηρεσίες ψηφιακών επικοινωνιών, απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας.

Η επιτυχής απάντηση σε αυτές τις προκλήσεις: δίκτυο FTTH, δίκτυα 5G, έργα υποδομών (Rural Broadband, UltraFast Broadband, SuperFast Broadband), θα δώσει τη δυνατότητα στη χώρα να γεφυρώσει το ψηφιακό χάσμα με τους εταίρους της στην Ε.Ε. και να σταθεί με αξιώσεις στον νέο παγκόσμιο χάρτη, που διαμορφώνει η 4η βιομηχανική επανάσταση.

Την ίδια στιγμή, κοινή παραδοχή αποτέλεσε το γεγονός πως όλοι οι κλάδοι της οικονομικής δραστηριότητας, από τις τράπεζες, τις ασφάλειες και το λιανεμπόριο, μέχρι τη μεταποίηση, το real estate και τον αγροτικό τομέα και από τον κλάδο της υγείας μέχρι τον τουρισμό και την εφοδιαστική αλυσίδα, μπορούν να επωφεληθούν από τις ψηφιακές τεχνολογίες για τη βελτίωση της αποδοτικότητας τους και την ανάπτυξη διεθνούς ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.

Τέλος, στο πλαίσιο του digital economy forum 2019 πραγματοποιήθηκε, για δεύτερη συνεχή χρονιά και το Startups d.Day, ένας σύγχρονος διαγωνισμός για νεοφυείς επιχειρήσεις, οι οποίες αξιοποιούν την ψηφιακή τεχνολογία και δημιουργούν πρωτοποριακά προϊόντα και λύσεις, τα οποία απευθύνονται στην παγκόσμια αγορά. Στο διαγωνισμό συμμετείχαν 30 προτάσεις, ενώ οι 3 πρώτες, οι οποίες συγκέντρωσαν την υψηλότερη βαθμολογία, βραβεύτηκαν στο πλαίσιο του επίσημου δείπνου.

Τα βραβεία στις επιχειρήσεις startups AGROAPPS PC - ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ (1η θέση), PiDust (2η θέση) και Cyclefi IKE (3η θέση) απονεμήθηκαν στο επίσημο δείπνο του digital economy forum 2019 από τους Αντιπροέδρους του ΣΕΠΕ, κύριο Σπύρο Παμπουκίδη, κύριο Βασίλη Ορφανό και την Πρόεδρο του ΔΣ του ΣΕΠΕ, κυρία Γιώτα Παπαρίδου.

Χορηγοί των επάθλων των εταιρειών που συμμετείχαν, ήταν η Cisco, η ΗΡ, ΙΒΜ, η Lenovo, η Oracle, και ο ΣΕΠΕ, που προσφέρει δωρεάν εγγραφή και δωρεάν συνδρομή για το 2020 και στις 20 εταιρείες, που συμμετείχαν στο διαγωνισμό. Η συνολική αξία των βραβείων και των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τις start ups ξεπερνά τα 250.000 ευρώ.

ΣΕΠΕ,DIGITAL ECONOMY FORUM,

Σχόλια

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ. ΦΟΡΤΩΝΟΝΤΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Home