Σε ισχύ από 1η Ιανουαρίου οι τελευταίες ρυθμίσεις για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες

Τα μικρά γράμματα που πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές.

Σε ισχύ από 1η Ιανουαρίου οι τελευταίες ρυθμίσεις για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες

Σε ισχύ τίθεται από την 1η Ιανουαρίου 2019, το τρίτο και τελευταίο στάδιο ρυθμίσεων που προβλέπεται στον Κανονισμό Γενικών Αδειών της ΕΕΤΤ. Ο Κανονισμός, όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, καθορίζει τις υποχρεώσεις των παρόχων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, με στόχο την προάσπιση των δικαιωμάτων των συνδρομητών σε τηλεφωνία και Διαδίκτυο. Έχει τεθεί σταδιακά (σε 3 στάδια) σε ισχύ, ξεκινώντας από το Δεκέμβριο του 2017, συνεχίζοντας τον Οκτώβριο του 2018 και πλέον τον Ιανουάριο εφαρμόζεται το τρίτο στάδιο.

Συγκεκριμένα, με το τρίτο στάδιο, επιβάλλονται οι ακόλουθες ρυθμίσεις:

- Αυτόματη διακοπή παροχής υπηρεσιών για αποφυγή υπερχρεώσεων. Κατά τη σύναψη της σύμβασης και προς αποφυγή υπερχρεώσεων, οι συνδρομητές θα μπορούν να επιλέγουν τη δυνατότητα αυτόματης διακοπής της υπηρεσίας, κάθε φορά που ο λογαριασμός θα υπερβαίνει συγκεκριμένο ανώτατο όριο, με βάση τρεις τουλάχιστον επιλογές. Μία τουλάχιστον από τις επιλογές αυτές είναι ότι ο λογαριασμός δεν θα πρέπει να υπερβαίνει (ως προς το τελικό ύψος του) τα 150 ευρώ, εάν ακολουθείται μηνιαίος κύκλος τιμολόγησης, και τα 300 ευρώ, στις περιπτώσεις που ακολουθείται διμηνιαίος κύκλος τιμολόγησης

- Ανώτατο ύψος τέλους πρόωρης διακοπής σύμβασης ορισμένου χρόνου. Καθορίζεται επακριβώς ο τρόπος με τον οποίο θα υπολογίζεται το ανώτατο ύψος του τέλους (το πρόστιμο που συνηθίζουμε να λέμε) για τη διακοπή σύμβασης ορισμένου χρόνου πριν τη λήξη της. Σύμφωνα με όσα διαβάζουμε στη σχετική σελίδα το ποσό δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το συνολικό ποσό που θα προκύπτει από το άθροισμα του συνόλου της έκπτωσης επί του μηνιαίου παγίου μέχρι τη στιγμή της διακοπής και το το εναπομείναν ποσό απόσβεσης για τυχόν επιδότηση συσκευής, εξοπλισμού ή κατασκευής γραμμής. Όμως, αν ο συνδρομητής καταγγείλει τη σύμβαση οποιαδήποτε στιγμή πριν παρέλθει διάστημα 2 μηνών από την έναρξή της, θα οφείλει να καταβάλει τα πάγια 2 μηνών, την έκπτωση 2 μηνών και το εναπομείναν, πέραν των 2 μηνών, ποσό απόσβεσης για τυχόν επιδότηση  συσκευής, εξοπλισμού ή κατασκευής γραμμής.

- Απρόσκοπτη πρόσβαση στους συμβατικούς όρους και στους τιμοκαταλόγους. Οι πάροχοι θα πρέπει να διασφαλίζουν την εύκολη πρόσβαση των συνδρομητών σε πληροφορίες σχετικά με τους ισχύοντες όρους της σύμβασης και τον τιμοκατάλογο υπηρεσιών, καθώς και τις εκάστοτε τροποποιήσεις.

Περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στην Ενότητα για Καταναλωτές στο site της ΕΕΤΤ.

ΕΕΤΤ,ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ,ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ,

Σχόλια

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ. ΦΟΡΤΩΝΟΝΤΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Home