Έκθεση της ΕΕΤΤ για την ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας στην Ελλάδα

Για το 2015.

Deasy @ 06.04.2016
Έκθεση της ΕΕΤΤ για την ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας στην Ελλάδα

Η συνεχιζόμενη ανάπτυξη της ευρυζωνικής αγοράς, η ανοδική πορεία σύγκλισης της Ελλάδας με την ΕΕ όσον αφορά την ευρυζωνική διείσδυση, η συνεχιζόμενη ανάπτυξη της ΑΠΤΒ και η χαμηλή άνοδος για το VDSL είναι τα κύρια σημεία για την πορεία της ευρυζωνικότητας στην Ελλάδα για το 2015, σύμφωνα με σχετική έκθεση που δημοσιεύει η ΕΕΤΤ για το δ’ τρίμηνο του 2015.

Σύμφωνα με την έκθεση της ΕΕΤΤ και συνολικά για το 2015, βασικά σημεία για την πορεία της ευρυζωνικότητας στην Ελλάδα είναι τα ακόλουθα: 

- Στο τέλος του 2015, οι ευρυζωνικές συνδέσεις ανήλθαν σε 3.440.018 έναντι 3.156.071 στο τέλος του 2014, σημειώνοντας αύξηση 9% κατά τη διάρκεια του έτους.

- Η ευρυζωνική διείσδυση στον πληθυσμό έφθασε το 31,68% έναντι 28,7% το 2014.

- Η Ελλάδα στα μέσα του 2015 (τελευταία διαθέσιμα συγκριτικά στοιχεία μεταξύ της Ελλάδας και των υπολοίπων χωρών της Ε.Ε.) κατέλαβε την 11η θέση κατάταξης ανάμεσα στις χώρες της Ε.Ε. συγκριτικά με τη 13η που βρισκόταν το 2014, όσον αφορά την ευρυζωνική διείσδυση, προσεγγίζοντας τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (σύμφωνα με στοιχεία του Digital Economy and Society Index (DESI).

- Η πρόσβαση xDSL μέσω ΑΠΤΒ, το Δεκέμβριο 2015, ανήλθε σε 1.905.700 γραμμές έναντι 1.767.466 το Δεκέμβριο 2014 (ετήσια αύξηση 7,8%).

- Οι γραμμές xDSL λιανικής του ΟΤΕ παρουσίασαν επίσης αύξηση σε απόλυτα μεγέθη, φτάνοντας τις 1.496.866 γραμμές το Δεκέμβριο 2015 έναντι 1.357.878 το Δεκέμβριο 2014.

- Οι γραμμές ADSL ανήλθαν σε 25.970 έναντι 22.483 το Δεκέμβριο 2014.

- Oι γραμμές λοιπών τεχνολογιών παρέμειναν σε χαμηλά επίπεδα με ποσοστό της τάξης του 0,3%.

- Η πλειονότητα των γραμμών (83%) αντιστοιχεί σε ονομαστικές ταχύτητες άνω των 10Mbps. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι γραμμές υψηλών ταχυτήτων (άνω των 30 Mbps) συνιστούν πλέον το 5,5% του συνόλου των ευρυζωνικών γραμμών έναντι 3,23% στο τέλος του 2014, κυρίως ως αποτέλεσμα της αύξησης του αριθμού των γραμμών VDSL.

Ειδικότερα, για το δ’ τρίμηνο του 2015, τα στοιχεία για την ευρυζωνικότητα στην Ελλάδα διαμορφώνονται ως εξής:

- Οι ευρυζωνικές συνδέσεις το Δεκέμβριο του 2015 ανήλθαν σε 3.440.018 (διείσδυση 31,68% στον πληθυσμό) έναντι 3.330.143 τον Ιούλιο 2015 (διείσδυση 30,3%), σημειώνοντας αύξηση 109.875 γραμμών κατά τη διάρκεια του εξαμήνου.

- Η αδεσμοποίητη πρόσβαση στον τοπικό βρόχο (ΑΠΤΒ) στο τέλος του 2015 έφτασε τις 2.040.721 γραμμές, εκ των οποίων οι 1.905.700 xDSL είναι ευρυζωνικές και οι υπόλοιπες αφορούν αποκλειστικά σε τηλεφωνία. Η αύξηση κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2015 ήταν 24.781 γραμμές, υψηλότερη σε σχέση με την αύξηση που είχε σημειωθεί κατά το β’ εξάμηνο του 2015 (6.753 γραμμές). Το ποσοστό των ευρυζωνικών γραμμών μέσω ΑΠΤΒ επί του συνόλου των ευρυζωνικών γραμμών της χώρας ανήλθε σε 55,4%.

- Οι γραμμές ADSL (χονδρικής) ανήλθαν σε 25.970 (0,75% επί των ευρυζωνικών γραμμών) έναντι 20.811 τον Ιούλιο του 2015.

- Οι γραμμές λοιπών τεχνολογιών παρέμειναν σε χαμηλό ποσοστό (περί του 0,3% του συνόλου των ευρυζωνικών γραμμών).

- Το ποσοστό των γραμμών VDSL επί του συνόλου των ευρυζωνικών γραμμών στο τέλος του 2015 ανήλθε σε 5,4% έναντι 4,14% στα μέσα του έτους. Αντίστοιχα χαμηλή παραμένει η διείσδυσή τους στον πληθυσμό (1,7%).


Ποσοστιαία κατανομή ευρυζωνικών γραμμών ανά ονομαστική ταχύτητα πρόσβασης

ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ,BROADBAND,ΕΕΤΤ,

Σχόλια

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ. ΦΟΡΤΩΝΟΝΤΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Home