Προβλέψεις για το Internet 2012-2017

Έκθεση Visual Networking Index Forecast, μέρος δεύτερο

Deasy @ 04.06.2013
Προβλέψεις για το Internet 2012-2017

Χθες αναφερθήκαμε στα γενικά στοιχεία των εντυπωσιακών προβλέψεων της έκθεσης της Cisco, Visual Networking Index Forecast. Σήμερα θα μπούμε σε επιμέρους στοιχεία, που σου αφήνουν επίσης την ίδια γεύση… Δέος για την πορεία και τη διείσδυση του Internet στα επόμενα χρόνια και μέχρι το 2017 που περιλαμβάνεται στην μελέτη.

Χωρίζοντας σε κατηγορίες τα συμπεράσματα της έκθεσης Visual Networking Index Forecast έχουμε και λέμε:

Προβλέψεις και ανάλυση παγκόσμιας διακίνησης δεδομένων μέσω IP

- Έως το 2017, θα πραγματοποιείται μεγαλύτερη διακίνηση δεδομένων μέσω παγκόσμιων δικτύων σε σχέση με όλες τις προηγούμενες «χρονιές Internet» μαζί:

   o 1984 – 2012: 1,2 zettabyte

   o Πρόβλεψη 2017: 1,4 zettabyte

- Η διακίνηση δεδομένων στο Internet τις ώρες αιχμής (ή ώρες της ημέρας κατά την οποία η κίνηση είναι μεγαλύτερη), αυξάνεται ταχύτερα από τον μέσο όρο διακίνησης δεδομένων στο Internet. Η διακίνηση δεδομένων στο Internet τις ώρες αιχμής αυξήθηκε στο 41% το 2012, σε σύγκριση με το μέσο όρο του 34%.

- Η διακίνηση δεδομένων στα μητροπολιτικά κέντρα θα ξεπεράσει εκείνη της μεταφοράς δεδομένων σε μεγάλες αποστάσεις το 2014, και θα αντιπροσωπεύει το 58% της συνολικής διακίνησης δεδομένων μέσω IP έως το 2017. Η διακίνηση δεδομένων στα μητροπολιτικά κέντρα σχεδόν θα διπλασιαστεί σε σχέση με εκείνη της μεταφοράς δεδομένων σε μεγάλες αποστάσεις από το 2012 έως το 2017.

- Τα δίκτυα διανομής περιεχομένου (CDN) θα μεταφέρουν περισσότερο από το ήμισυ της συνολικής διακίνησης δεδομένων του Internet  έως το 2017.

- Οι συσκευές Wi-Fi και οι κινητές συνδεδεμένες συσκευές θα παράγουν το 68% της διακίνησης δεδομένων στο Internet έως το 2017.

- Σχεδόν το ήμισυ της συνολικής διακίνησης δεδομένων μέσω IP θα προέρχεται από συσκευές εκτός PC (συμπεριλαμβανομένων των tablet, smartphone και τηλεοράσεων) έως το 2017.

 

Τάσεις αύξησης της δικτύωσης μέσω IP

- Η σταθερή/ασύρματη διακίνηση δεδομένων θα αυξηθεί με μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 26% στο διάστημα μεταξύ 2012 και 2017, σε σύγκριση με μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 16% για τη σταθερή/ενσύρματη διακίνηση δεδομένων.

- Σε παγκόσμιο επίπεδο, το μέσο νοικοκυριό είχε 4,7 συσκευές/συνδέσεις (συμπεριλαμβανομένων M2M – Machine 2 Machine) το 2012, ενώ έως το 2017 θα έχει 7,1 συσκευές/συνδέσεις (συμπεριλαμβανομένων των M2M).

- Το 2017 θα υπάρχουν σε παγκόσμιο επίπεδο 8 δισεκατομμύρια σταθερές και κινητές συσκευές/συνδέσεις με δυνατότητα IPv6, παρουσιάζοντας αύξηση από το 1,6 δισεκατομμύριο το 2012 (CAGR – Ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης 38%)

- Σε παγκόσμιο επίπεδο, το 42% όλων των σταθερών και κινητών συσκευών/συνδέσεων σε δίκτυο θα διαθέτουν δυνατότητα IPv6 το 2017, παρουσιάζοντας αύξηση από το 14% το 2012.

 

Προβλέψεις διακίνησης δεδομένων μέσω ΙΡ σε επίπεδο περιοχής και χώρας

- Η περιοχή Ασίας-Ειρηνικού (APAC) θα παρουσιάσει την υψηλότερη διακίνηση δεδομένων μέσω IP έως το 2017 (43,4 exabyte/μήνα), διατηρώντας την ηγετική της θέση από το προηγούμενο έτος.

- Η Μέση Ανατολή και η Αφρική θα συνεχίσουν να είναι η ταχύτερα αναπτυσσόμενη περιοχή ως προς τη διακίνηση δεδομένων μέσω IP κατά το διάστημα 2012 - 2017 (5πλάσια αύξηση, 38% CAGR κατά τη διάρκεια της περιόδου πρόβλεψης). Η Μέση Ανατολή και η Αφρική ήταν επίσης η ταχύτερα αναπτυσσόμενη περιοχή επίσης το περασμένο έτος (10πλάσια αύξηση, CAGR 57% για την περίοδο πρόβλεψης 2011-2016) σε αυτή την κατηγορία.

-  Μέχρι το 2017, οι χώρες με τη μεγαλύτερη διακίνηση δεδομένων θα είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες (37 exabyte τον μήνα) και η Κίνα (18 exabyte τον μήνα).

-  Όσον αφορά την ταχύτερη αύξηση διακίνησης δεδομένων μέσω IP σε επίπεδο χώρας, η Ινδία έχει τον μεγαλύτερο ρυθμό αύξησης με μέσο ετήσιο ρυθμός αύξησης 44% για την περίοδο 2012 – 2017. Στη δεύτερη θέση έρχεται η Ινδονησία (CAGR 42%) και στην τρίτη θέση είναι η Νότια Αφρική (CAGR 31%) κατά τη διάρκεια της περιόδου πρόβλεψης.

 

Τάσεις αύξησης της διακίνησης δεδομένων μέσω IP σε επίπεδο περιοχής

-  APAC: 43,4 exabyte/μήνα έως το 2017, CAGR 26%, τριπλάσια αύξηση

-  Βόρεια Αμερική: 40,7 exabyte/μήνα έως το 2017, CAGR 26%, τριπλάσια αύξηση

-  Δυτική Ευρώπη: 24,3 exabyte/μήνα έως το 2017, CAGR 17%, διπλάσια αύξηση

-  Κεντρική Ευρώπη: 8,8 exabyte/μήνα έως το 2017, CAGR 21%, τριπλάσια αύξηση

-  Λατινική Αμερική: 7,4 exabyte/μήνα έως το 2017, CAGR 17%, διπλάσια αύξηση

-  Μέση Ανατολή και Αφρική: 3,5 exabyte/μήνα έως το 2017, CAGR 38%, πενταπλάσια αύξηση

 

Βασικές προβλέψεις για καταναλωτές και επιχειρήσεις:

Παγκόσμια κατανάλωση Internet βίντεο

- Σε παγκόσμιο επίπεδο, θα υπάρχουν περίπου 2 δισεκατομμύρια χρήστες βίντεο στο Internet (εκτός εκείνων που χρησιμοποιούν μόνο κινητές συσκευές), αυξημένοι από το 1 δισεκατομμύριο το 2012.

-  Η διακίνηση δεδομένων video-to-TV (βίντεο σε τηλεόραση) σχεδόν θα πενταπλασιαστεί από το 2012 (1,3 exabyte το μήνα) έως το 2017 (6,5 exabyte το μήνα).

Διακίνηση δεδομένων βίντεο HD και 3D                              

-  Έως το 2017, το βίντεο Internet 3D και HD θα εκπροσωπεί το 63% της διακίνησης δεδομένων βίντεο στο Internet των καταναλωτών.

-  Τα προηγμένα βίντεο των καταναλωτών στο Internet (3D και HD) θα τετραπλασιαστούν στο διάστημα μεταξύ 2012 και 2017.

Παγκόσμια διακίνηση δεδομένων VoD από καταναλωτές                                          

- Η διακίνηση δεδομένων VoD θα τριπλασιαστεί στο διάστημα μεταξύ 2012 και 2017.

Παγκόσμια κοινή χρήση αρχείων καταναλωτών στο  Internet   

- Η διακίνηση δεδομένων P2P θα παρουσιάσει πτώση με CAGR -9%, ενώ η διακίνηση δεδομένων web-based και άλλες μορφές κοινής χρήσης αρχείων θα παρουσιάσουν αύξηση με CAGR 17% για την περίοδο 2012-2017.

- Μέχρι το 2017, η παγκόσμια διακίνηση δεδομένων Ρ2Ρ θα αντιστοιχεί στο 65% της παγκόσμιας διακίνησης δεδομένων από καταναλωτές μέσω του Internet, παρουσιάζοντας μείωση από το 85% το 2012.

Διακίνηση δεδομένων επιχειρήσεων μέσω IP σε παγκόσμιο επίπεδο                    

-  Η συνολική διακίνηση δεδομένων μέσω IP από τις επιχειρήσεις, που περιλαμβάνει Internet, δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας, VoIP κ.λπ. θα έχει σχεδόν τριπλασιαστεί κατά το διάστημα 2012-2017.

-  Το 2012, η διακίνηση δεδομένων από επιχειρήσεις μέσω IP αντιπροσώπευε το 20% της μηνιαίας συνολικής παγκόσμιας διακίνησης δεδομένων μέσω IP (σε επίπεδο καταναλωτών το αντίστοιχο ποσοστό αποτελούσε το 80% της μηνιαίας συνολικής παγκόσμιας διακίνησης δεδομένων μέσω IP).

-  Έως το 2017, η διακίνηση δεδομένων από επιχειρήσεις μέσω IP θα αποτελεί το 18% της μηνιαίας συνολικής παγκόσμιας διακίνησης δεδομένων μέσω IP (σε επίπεδο καταναλωτών το αντίστοιχο ποσοστό θα αποτελεί το 82% της μηνιαίας συνολικής παγκόσμιας διακίνησης δεδομένων μέσω IP).

Παγκόσμια διακίνηση βίντεο Internet από επιχειρήσεις                              

-  Η διακίνηση βίντεο Internet από επιχειρήσεις θα αυξηθεί κατά 5,3 φορές το διάστημα 2012-2017

-  Η διακίνηση βίντεο Internet από επιχειρήσεις αυξήθηκε στο 52% το 2012.

-  Το βίντεο θα αποτελεί το 58% του συνόλου της διακίνησης δεδομένων από επιχειρήσεις στο Internet το 2017, παρουσιάζοντας αύξηση από το 31% το 2012.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ INTERNET,DATA,WEB,CISCO,

Σχόλια

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ. ΦΟΡΤΩΝΟΝΤΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Home