Λιγότερο από 1% των δεδομένων αναλύεται

Μικρότερο ποσοστό από το 20% είναι προστατευμένο

Deasy @ 12.12.2012
Λιγότερο από 1% των δεδομένων αναλύεται

Τον αστρονομικό αριθμό των 40ΖΒ αναμένεται να φθάσει το ψηφιακό σύμπαν, σύμφωνα με την IDC, ξεπερνώντας οποιαδήποτε άλλη πρόβλεψη έχει γίνει στο παρελθόν κατά 14%. Με άλλα λόγια αυτό το νούμερο ισοδυναμεί με 57 φορές το πλήθος των κόκκων άμμου που υπάρχουν σε όλες της παραλίες του πλανήτη μας, το οποίο έχει υπολογιστεί ότι φθάνει τα 700.500.000.000.000.000.000 (ή αλλιώς 700 πεντάκις εκατομμύρια 500 τετράκις εκατομμύρια), ενώ αν μπορούσαμε να αποθηκεύσουμε όλες αυτές τις πληροφορίες σε δίσκους  Blue-ray, το βάρος των δίσκων (χωρίς τις θήκες) θα ισοδυναμούσε με το βάρος 424 αεροπλανοφόρων τύπου Νίμιτς. Σε επίπεδο αντιστοιχίας δεδομένων ανά κάτοικο της γης το 2020, τα 40 ZB θα ισοδυναμούν με 5.247 GB για κάθε άνθρωπο.

Αν λοιπόν το 2012 όπου ο αριθμός των δεδομένων που δημιουργήθηκε ή αναπαράχθηκε άγγιξε τα 2,8ΖΒ, από τα οποία μόλις το 1% αναλύεται και ποσοστό μικρότερο από το 20% είναι προστατευμένο, σκεφτείτε πόσες ευκαιρίες ανοίγονται για τις επιχειρήσεις που μπορούν να προστατεύουν τα δεδομένα τους και να αντλούν αξία από ένα όλο και μεγαλύτερο ψηφιακό σύμπαν.

Η φετινή μελέτη της IDC σηματοδοτεί την πρώτη φορά που καταφέρνει να καταγράψει τα σημεία του ψηφιακού σύμπαντος όπου γεννιέται ή χρησιμοποιείται η πληροφορία, αποκαλύπτοντας ορισμένες ριζικές αλλαγές που βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη. Η μελέτη, στον έκτο της πλέον χρόνο, μετρά και προβλέπει την εξέλιξη μεγεθών όπως ο όγκος της ψηφιακής πληροφορίας που παράγεται και αντιγράφεται σε ετήσια βάση, το αποκαλούμενο “Big Data Gap” δηλαδή το κενό μεταξύ του όγκου των πληροφοριών που κρύβουν κάποια αξία και της πραγματικής αξίας που αντλείται από τα δεδομένα αυτά, το επίπεδο προστασίας που απαιτείται σε σχέση με αυτό που πραγματικά υλοποιείται, καθώς και τη γεωγραφική κατανομή των πληροφοριών σε παγκόσμιο επίπεδο.

Τα κυριότερα σημεία της μελέτης:

•    Ταχύτατη επέκταση του ψηφιακού σύμπαντος: Η IDC εκτιμά ότι το ψηφιακό σύμπαν θα φτάσει τα 40 ZB μέχρι το 2020, ξεπερνώντας κάθε προγενέστερη σχετική πρόβλεψη.

 • Tο ψηφιακό σύμπαν θα διπλασιάζεται κάθε δύο χρόνια, από σήμερα μέχρι το 2020.
 • Το 2020 θα αντιστοιχούν περίπου 5.247 GB πληροφορίας για κάθε άνδρα, γυναίκα και παιδί στη γη.
 • Μεγάλη συμβολή στη μεγέθυνση του ψηφιακού σύμπαντος έχει η αύξηση του όγκου των δεδομένων που παράγονται από μηχανές, τα οποία θα φτάσουν από το 11% το 2005, στο 40% ή και περισσότερο το 2020.


•    Μεγάλη ποσότητα χρήσιμων δεδομένων χάνεται:  Αυτό που υπόσχονται τα Big Data έχει να κάνει με την εξαγωγή αξίας μέσα από μεγάλες δεξαμενές πληροφοριών. Παρόλα αυτά, το μεγαλύτερο ποσοστό των νέων δεδομένων αφορά κυρίως μη δομημένες πληροφορίες, αποθηκευμένες σε untagged αρχεία, γεγονός που σημαίνει ότι γνωρίζουμε λίγα πράγματα γι’ αυτές.

 • Το 2012, το 23% (643 exabytes) του ψηφιακού σύμπαντος θα μπορούσε να αποδειχθεί χρήσιμο για εφαρμογές Big Data, εάν είχε επισημανθεί κατάλληλα και αναλυθεί.  Παρόλα αυτά, σήμερα μόλις το 3% των εν δυνάμει χρήσιμων data μαρκάρεται, και ακόμη λιγότερα είναι αυτά που αναλύονται.
 • Το πλήθος των χρήσιμων δεδομένων αυξάνεται παράλληλα με το ψηφιακό σύμπαν. Μέχρι το 2020, το 33% του ψηφιακού σύμπαντος (περισσότερα από 13.000 exabytes) θα περιέχει πληροφορίες χρήσιμες για Big Data, υπό την προϋπόθεση ότι επισημαίνεται και αναλύεται.


•    Μεγάλο κομμάτι του digital universe δεν προστατεύεται:  Ο όγκος των δεδομένων που χρειάζονται προστασία μεγαλώνει ταχύτερα από το ίδιο το ψηφιακό σύμπαν.

 • Το 2010, λιγότερο από το ένα τρίτο του ψηφιακού σύμπαντος είχε ανάγκη να προστατευθεί, αναλογία η οποία αναμένεται να ξεπεράσει το 40% μέχρι το 2020.
 • Το 2012, κι ενώ το 35%, περίπου, των δεδομένων που απαρτίζουν το ψηφιακό σύμπαν χρειάζεται κάποιο είδος προστασίας, λιγότερο από 20% απολαμβάνει τελικά κάτι τέτοιο.
 • Tο επίπεδο της προστασίας ποικίλλει από περιοχή σε περιοχή, με τις αναδυόμενες αγορές να σημειώνουν τη φτωχότερη επίδοση.
 • Προκλήσεις όπως οι αναβαθμισμένες απειλές, τα κενά όσον αφορά τις σχετικές δεξιότητες και η μη εφαρμογή των κατάλληλων μέτρων για την προστασία των δεδομένων από την πλευρά καταναλωτών και επιχειρήσεων, είναι τα στοιχεία που θα συνεχίσουν να συνθέτουν την τελική εικόνα.

 

•    Στεκόμαστε προ μιας αλλαγής ρόλων σε γεωγραφικό επίπεδο: Παρόλο που το ψηφιακό σύμπαν ως έννοια αφορούσε αρχικά τον ανεπτυγμένο κόσμο, η συμβολή των πληθυσμών των αναδυόμενων αγορών γίνεται όλο και μεγαλύτερη.

 • Μέχρι πρόσφατα, δηλαδή ως το 2010, οι αναδυόμενες αγορές συνεισέφεραν 23% των δεδομένων του ψηφιακού σύμπαντος. Το 2012, το μερίδιο τους έχει ήδη ανέβει στο 36%.
 • Μέχρι το 2020, η IDC εκτιμά ότι το 62% του ψηφιακού κόσμου θα συνδέεται με τις αναδυόμενες αγορές.
 • Σήμερα η γεωγραφική κατανομή των πληροφοριών του που απαρτίζουν το ψηφιακό σύμπαν είναι η εξής: ΗΠΑ – 32%, Δυτική Ευρώπη – 19%, Κίνα – 13%, Ινδία – 4%, υπόλοιπος κόσμος – 32%.
 • Μέχρι το 2020, μόνον η Κίνα αναμένεται να παράγει το 22% του συνόλου των δεδομένων παγκοσμίως.

 

Άλλα σημαντικά ευρήματα της μελέτης:

•    Καθώς το cloud computing παίζει όλο και πιο σημαντικό ρόλο στη διαχείριση των Big Data, ο παγκόσμιος πληθυσμός servers αναμένεται να δεκαπλασιαστεί, ενώ τα μηχανογραφικά κέντρα των επιχειρήσεων θα επεξεργάζονται απευθείας έως και 14 φορές μεγαλύτερο όγκο δεδομένων.

•    Τα επόμενα χρόνια θα δούμε επίσης να αλλάζει ριζικά ο τύπος των δεδομένων που αποθηκεύονται στο cloud. Μέχρι το 2020, η IDC εκτιμά ότι το 46.7% των δεδομένων που αποθηκεύονται στο cloud θα έχουν σχέση με την ψυχαγωγία και όχι με τις επιχειρήσεις. Αρχεία από κάμερες ασφαλείας, ιατρικές πληροφορίες και δεδομένα που θα παράγονται από υπολογιστές, τηλέφωνα και καταναλωτικά ηλεκτρονικά, θα συμπληρώνουν το υπόλοιπο ποσοστό.

•    Ο όγκος των πληροφοριών που αποθηκεύεται στο ψηφιακό σύμπαν και αφορά μεμονωμένα πρόσωπα, είναι μεγαλύτερος από τον όγκο των πληροφοριών που παράγουν τα πρόσωπα αυτά για τον εαυτό τους.

•    Αυτή τη στιγμή, η Δυτική Ευρώπη κάνει τις μεγαλύτερες επενδύσεις όσον αφορά  τη διαχείριση του digital universe, δαπανώντας $2.49 ανά GB. Ακολουθούν οι ΗΠΑ με $1.77 ανά GB, η Κίνα με $1.31 ανά GB, και η Ινδία με $0.87 ανά GB.

•    Καθώς η διασύνδεση των υποδομών του digital universe θα γίνεται όλο και μεγαλύτερη, οι πληροφορίες δεν θα παραμένουν εντός των γεωγραφικών ορίων της περιοχής στην οποία θα χρησιμοποιούνται, εφόσον κάτι τέτοιο δεν θα είναι απαραίτητο. Μέχρι το 2020, η IDC εκτιμά ότι σχεδόν το 40% των δεδομένων θα συνδέεται με κάποιο τρόπο με το cloud computing (σε ιδιωτικό και σε δημόσιο τομέα), πράγμα που σημαίνει ότι κάπου μεταξύ των σημείων δημιουργίας και κατανάλωσης των πληροφοριών θα παρεμβάλλεται κάποιο cloud, είτε σε επίπεδο επεξεργασίας, είτε σε επίπεδο αποθήκευσης.

Τη μελέτη της IDC Digital Universe, η οποία πραγματοποιήθηκε με τη χορηγία της EMC, μπορείτε να τη βρείτε εδώ.

Ακολουθεί ένα εντυπωσιακό infographic με όλες τις σημαντικές πληροφορίες της έρευνας
 

EMC,ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΥΜΠΑΝ,ΔΕΔΟΜΕΝΑ,

Σχόλια

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ. ΦΟΡΤΩΝΟΝΤΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Home