Κτήμα ΑΛΦΑ: πιλοτικό πρόγραμμα παραγωγής ενέργειας και θερμότητας από υπολείμματα σταφυλιών

Κτήμα ΑΛΦΑ: πιλοτικό πρόγραμμα παραγωγής ενέργειας και θερμότητας από υπολείμματα σταφυλιών

Ένα πιλοτικό πρόγραμμα για την συμπαραγωγή ενέργειας και θερμότητας με τη χρήση υπολειμμάτων αγροτικής παραγωγής, όπως είναι τα υπολείμματα του τρύγου από οινοποιήσιμα σταφύλια εξελίσσει τα τελευταία χρόνια το Κτήμα ΑΛΦΑ.

Ειδικότερα, για την υλοποίηση του προγράμματος μία ομάδα νέων επιστημόνων (EMISIA) από τη Θεσσαλονίκη ετοίμασε την πρότυπη μονάδα, που με τη συνδρομή της εταιρείας ΗΦΑΙΣΤΟΣ χώρεσε σε ένα container για να μπορεί να μεταφερθεί και λειτουργήσει ακριβώς στη θέση που παράγεται η βιομάζα, ήτοι σε ένα οινοποιείο.

Εδώ και 10 μήνες γίνονται εκτεταμένες δοκιμές στην μονάδα, με ποσότητα βιομάζας από τον τρύγο του 2020, έχει αποθηκευτεί κατάλληλα και τροφοδοτείται στην μονάδα.

Η μονάδα, σε πρώτο στάδιο αναλαμβάνει να αφαιρέσει τυχόν υπερβάλλουσα υγρασία. Στη συνέχεια, η πρώτη ύλη οδηγείται σε αεριοποιητή ρευστοποιημένης κλίνης, όπου σε κατάλληλα ελεγχόμενες συνθήκες διασπάται και μετατρέπεται σε καύσιμο αέριο σύνθεσης. Έπειτα το παραγόμενο αυτό αέριο, αφού επεξεργαστεί κατάλληλα, οδηγείται ως καύσιμο σε σύστημα συμπαραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας, κατάλληλα τροποποιημένο για λειτουργία με το συγκεκριμένο καύσιμο.

Κατά την λειτουργία του συστήματος συμπαραγωγής έχουμε έκλυση θερμότητας (περίπου 960 KWh θερμικές ημερησίως), θερμική ενέργεια η οποία διοχετεύεται σε παρακείμενες εγκαταστάσεις της εταιρείας για κάλυψη λειτουργικών αναγκών σε θερμότητα.

Παράλληλα, είναι εφικτή η παραγωγή περίπου 480 KWh (κιλοβατώρες) ηλεκτρικών ημερησίως, ηλεκτρική ενέργεια η οποία αποδίδεται πίσω στο δίκτυο και πληροί τις προϋποθέσεις για να πωλείται με συμβασιοποιημένη τιμή (feed-in tariff), μειώνοντας αισθητά το ενεργειακό κόστος και άρα το τελικό λειτουργικό κόστος της επιχείρησης.

Η τέφρα που παράγεται ως παραπροϊόν από τη διαδικασία οδηγείται με κατάλληλη αναλογία ως εδαφοβελτιωτικό πάλι πίσω στις καλλιέργειες της ευρύτερης περιοχής, ενώ βαρύτεροι υδρογονάνθρακες, που συγκεντρώνονται μαζί με την υγρασία του αερίου κατά την ψύξη του, αποδίδονται σε γειτονική επιχείρηση οδοποιίας για άμεση εφαρμογή στα δικά της τελικά προϊόντα.

Όπως σημειώνει η ανακοίνωση, τα τελικά συμπεράσματα από την όλη διαδικασία είναι άκρως ενθαρρυντικά:

Συνολικά από έναν όγκο 20 τόνων από υπολείμματα τρύγου (στέμφυλα) μπορούν να παραχθούν περίπου 14.000 ηλεκτρικές κιλοβατώρες και 28.000 θερμικές κιλοβατώρες, ικανές να καλύψουν το 5% των αντίστοιχων αναγκών του Κτήματος ΑΛΦΑ.

Το παραπροϊόν από μία αγροτική εκμετάλλευση μπορεί να αποτελέσει την πρώτη ύλη για την περαιτέρω αξιοποίησή του και τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας, μειώνοντας το λειτουργικό κόστος της επιχείρησης και βελτιώνοντας το συνολικό ανθρακικό αποτύπωμα του Φορέα.

ΕΝΕΡΓΕΙΑ,ΚΤΗΜΑ ΑΛΦΑ,

Σχόλια

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ. ΦΟΡΤΩΝΟΝΤΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Home