Χαράτσι εκατομμυρίων και στην online συνδρομητική τηλεόραση

Χαράτσι εκατομμυρίων και στην online συνδρομητική τηλεόραση

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η απόφαση για το τέλος στη συνδρομητική τηλεόραση και ραδιόφωνο που καλούνται να πληρώσουν οι πάροχοι που έχουν άδειας παροχής τέτοιων υπηρεσιών.

Η απόφαση σε ότι αφορά το πεδίο της τηλεόρασης, ουσιαστικά ευθυγραμμίζει το καθεστώς λειτουργίας που ίσχυε μέχρι τώρα για τους παρόχους δορυφορικής τηλεόρασης με εκείνους που προσφέρουν (ή θα προσφέρουν) συνδρομητική τηλεόραση μέσω ευρυζωνικών δικτύων.

Ειδικότερα, η απόφαση αναφέρει ότι «η κάτοχος άδειας παροχής συνδρομητικών τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών υπηρεσιών μέσω δορυφόρου ή καλωδιακών δικτύων ή ο πάροχος γραμμικών τηλεοπτικών υπηρεσιών μέσω ευρυζωνικών δικτύων καταβάλλει εφάπαξ, για την απόκτηση της άδειας ή τη χορήγηση της έγκρισης περιεχομένου από το Ε.Σ.Ρ. ανά περίπτωση, οικονομικό αντάλλαγμα ύψους σαράντα τεσσάρων χιλιάδων και είκοσι ένα (44.021) ευρώ για κάθε είκοσι τέσσερις (24) ώρες του συνολικού σε ημερήσια βάση χρόνου μετάδοσης τηλεοπτικού προγράμματος».  Αντίστοιχα για το ραδιόφωνο ορίζεται τέλος «οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων τεσσάρων (8.804) ευρώ για τον αντίστοιχο χρόνο ραδιοφωνικού προγράμματος, όπως οι χρόνοι προσδιορίζονται στην άδεια του άρθρου»

Στο δεύτερο άρθρο της απόφασης αναφέρεται ότι «η κάτοχος άδειας παροχής συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών μέσω δορυφόρου ή καλωδιακών δικτύων ή ο πάροχος γραμμικών τηλεοπτικών υπηρεσιών μέσω ευρυζωνικών δικτύων καταβάλλει ετήσιο οικονομικό αντάλλαγμα ύψους μισό τοις εκατό (0,5%) επί των ακαθάριστων εσόδων του από δραστηριότητες παροχής συνδρομητικών ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών, αυξανόμενο κάθε δύο έτη κατά το ίδιο ποσοστό (0,5% για το πρώτο και δεύτερο έτος, 1% για το τρίτο και τέταρτο έτος κ.λπ.) και μέχρι του ποσοστού του 3% επί των ανωτέρω εσόδων κατ’ ανώτατο όριο».

Στην πράξη, όπως μας ανέφεραν στελέχη της αγοράς, η απόφαση δεν δημιουργεί κάποιο καινούριο δεδομένο για την Cosmote TV και τη Nova, οι οποίοι ως δορυφορικοί πάροχοι πλήρωναν αντίστοιχο τέλος μέχρι σήμερα. Αντίθετα, αφορά την Vodafone και τη Wind (όταν ξεκινήσει η διάθεση της δικής της τηλεοπτικής πλατφόρμας), οι οποίες (θα) παρέχουν τηλεοπτικές υπηρεσίες μέσω Internet, το καθεστώς λειτουργίας των οποίων ευθυγραμμίζεται με τους δορυφορικούς παρόχους. Από την άλλη πλευρά, ενδεχομένως να δημιουργεί μια νέα ανισορροπία με τις διεθνείς πλατφόρμες, όπως εκείνες του Netflix ή της Amazon που επίσης διαθέτουν τις τηλεοπτικές υπηρεσίες τους και στην Ελλάδα. Οι συγκεκριμένες πλατφόρμες, επειδή δεν συμπεριλαμβάνουν γραμμικά κανάλια στο μπουκέτο τους αλλά αποκλειστικά on demand περιεχόμενο, λογικά δεν υπάγονται στην απόφαση.

Σχόλια

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ. ΦΟΡΤΩΝΟΝΤΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Home