Γρήγορα ναι, πρόχειρα ναι

Deasy @ 31.03.2017
Γρήγορα ναι, πρόχειρα ναι

Τη σημαντική απόσταση που χωρίζει τη θεωρία από την πράξη στις περιβαλλοντικές προσπάθειες των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων αναδεικνύει η έρευνα που πραγματοποίησε η Epson. Ειδικότερα, η έρευνα της εταιρείας δείχνει ότι οι εταιρείες επικεντρώνονται σε γρήγορες λύσεις, όπως είναι η ανακύκλωση χαρτιού και ο φωτισμός χαμηλής κατανάλωσης, για τις οποίες το 63,5% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι εφαρμόζονται από τους οργανισμούς τους, ωστόσο, προς το παρόν, δεν αξιοποιούνται πιο μακροπρόθεσμες ευκαιρίες με μεγαλύτερο αντίκτυπο, όπως είναι η διερεύνηση των τεχνολογιών που εφαρμόζονται και οι οποίες θα μπορούσαν να βελτιώσουν τα αποτελέσματα των επιχειρήσεων. Στην πραγματικότητα, μόλις ένας στους τρεις (30%) ερωτηθέντες δήλωσε ότι ο οργανισμός του εστιάζει στην παρακολούθηση της περιβαλλοντικής και ενεργειακής αποδοτικότητας και μόνο το 36% είπαν ότι καταβάλλουν προσπάθειες για τη μείωση του συνολικού αποτυπώματος άνθρακα.

Σημαντική υστέρηση παρατηρείται και στην υιοθέτηση μιας στρατηγικής για τη βιωσιμότητα, η οποία έχει χαμηλή προτεραιότητα στην εταιρική ατζέντα λόγω των χρονικών και οικονομικών απαιτήσεων που θεωρείται ότι συνεπάγεται η υλοποίηση αυτής της προσπάθειας. Ειδικότερα, το 28% των ερωτηθέντων συμφωνούν ότι η εστίαση στην ανάληψη δράσεων για την προστασία του περιβάλλοντος θα γινόταν μόνο εάν η υλοποίησή τους δεν συνεπαγόταν πρόσθετο κόστος. Επιπλέον, ενώ το 39% των ερωτηθέντων πιστεύουν ότι η σημασία που αποδίδεται στη βιωσιμότητα από τον οργανισμό τους αυξήθηκε κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους, το 8% παραδέχονται ότι αυτές οι προσπάθειες γίνονται μόνο για λόγους συμμόρφωσης με τις νομικές απαιτήσεις. 

Ταυτόχρονα, μόνο το 41% των ερωτηθέντων αναγνώρισαν τα περιβαλλοντικά πλεονεκτήματα που μπορεί να επιφέρει η χρήση της κατάλληλης τεχνολογίας. Σε μια εποχή κατά την οποία η υιοθέτηση της τεχνολογίας αυξάνεται σε πολλούς κλάδους και οργανισμούς, είναι γεγονός ότι πρόκειται για έναν τομέα μέσω του οποίου οι οργανισμοί μπορούν να ωφελήσουν το περιβάλλον σε πιο μακροπρόθεσμη βάση, αλλά και να βελτιώσουν τα οικονομικά τους αποτελέσματα.

 Οι πρακτικές εκτύπωσης και η τεχνολογία που χρησιμοποιείται είναι ένας τομέας στον οποίο οι επιχειρήσεις θα μπορούσαν να επιτύχουν εύκολη εξοικονόμηση.  Είναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι οι ερωτηθέντες ανέμεναν μείωση της παραγωγικότητάς τους κατά σχεδόν ένα τέταρτο (19%), εάν η εκτύπωση δεν ήταν πλέον διαθέσιμη στον οργανισμό τους. Ωστόσο, υπάρχουν ευκαιρίες για τη βελτίωση των πρακτικών εκτύπωσης. Η έρευνα επισημαίνει ότι το 47% των εκτυπώσεων απορρίπτονται αμέσως ή απαιτούνται για πολύ βραχυπρόθεσμη χρήση. Συγκεκριμένα, το 29% των εκτυπώσεων δεν συλλέγονται ποτέ από τους εκτυπωτές, κάτι που υποδεικνύει ότι απαιτείται αξιολόγηση των πολιτικών εκτύπωσης και καλύτερος έλεγχος του τρόπου διαχείρισης των εκτυπώσεων.

Ένα τεράστιο ποσοστό της τάξης του 95% των υπαλλήλων πιστεύουν ότι η προστασία του περιβάλλοντος είναι σημαντική και ότι είναι πιθανό οι ίδιοι να υποστηρίξουν ενεργά μελλοντικές σχετικές προσπάθειες. Σε γενικές γραμμές, μόνο το 16% των οργανισμών δεν επιχειρούν καθόλου να εφαρμόσουν οικολογικές πρωτοβουλίες. Παρόλο που πρέπει να διανυθεί ακόμα αρκετή απόσταση ώστε να ευθυγραμμιστούν οι υπάλληλοι και οι επιχειρήσεις, ως προς το ενδιαφέρον σχετικά με τη βελτίωση των περιβαλλοντικών πρακτικών, αυτό που έχει σημασία για τις επιχειρήσεις είναι να αντιληφθούν τα πρόσθετα οφέλη στην αποδοτικότητά τους που μπορούν να επέλθουν με τις κατάλληλες ενέργειες.

Στο μέλλον, τεχνολογίες όπως το PaperLab της Epson, ένα σύστημα κατασκευής χαρτιού στο γραφείο με δυνατότητες παραγωγής νέου χαρτιού από άχρηστα χαρτιά που έχουν τεμαχιστεί με ασφάλεια και προϋποθέτει ελάχιστη χρήση νερού, θα μπορούσαν να αλλάξουν ριζικά τον τρόπο προσέγγισης της ανακύκλωσης στα γραφεία.  Και με το 64% των ερωτηθέντων να δηλώνουν ότι οι προσπάθειες ανακύκλωσης γίνονται ολοένα και πιο σημαντικές στο γραφείο τους, αυτή θα είναι μια σημαντική πρόοδος προς όφελος των επιχειρήσεων, αλλά και του περιβάλλοντος.

Σχόλια

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ. ΦΟΡΤΩΝΟΝΤΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Home