Αγορές και Internet

Το ΙΑΒ Hellas ανακοίνωσε τα αποτελέσματα του πρώτου κύματος έρευνας καταναλωτικών συνηθειών και Internet.

Deasy @ 04.02.2010
Αγορές και Internet

Το πρώτο κύμα της έρευνας επικεντρώθηκε στη διερεύνηση των αγορών των τηλεπικοινωνιών, των τραπεζικών προϊόντων και των προϊόντων προσωπικής περιποίησης και απευθύνθηκε σε 1000 καταναλωτές στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και τα μεγάλα αστικά κέντρα. Από τη διερεύνηση του κοινού προέκυψαν ιδιαίτερα ενθαρρυντικά αποτελέσματα σχετικά με τη συμβολή του Internet και της digital επικοινωνίας σε όλη την αλυσίδα λήψης αποφάσεων των καταναλωτών στις σχετικές αγορές.

Τα πλέον θετικά για το μέσο αποτελέσματα προέρχονται από την αγορά των τηλεπικοινωνιών, όπου τα websites των εταιριών αποτελούν τη βασική πηγή ενημέρωσης για προϊόντα/υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών. 73% των decision-maker ερωτωμένων χρησιμοποίησε το internet στο στάδιο της συλλογής των πληροφοριών. Στο στάδιο σύγκρισης των προϊόντων/ υπηρεσιών, 68% χρησιμοποίησε το internet για να ενημερωθεί για τις διαθέσιμες επιλογές, ενώ το ίδιο ποσοστό χρησιμοποίησε το μέσο στο στάδιο της τελικής απόφασης. Τελικά, ένα 67% δηλωνει πως το internet επηρρέασε σημαντικά την απόφαση αγοράς και ένα 71% δηλώνει πως χάρη στο internet μπόρεσε να καταλήξει ακριβώς στο προϊόν/υπηρεσία που τους ταίριαζε. Τέλος το 82% των ερωτωμένων θεωρεί πως το online ταιριάζει για διαφήμιση τέτοιων προϊόντων και υπηρεσιών.

Στον κλάδο των τραπεζικών προϊόντων, τα σχετικά websites αποτελούν τη δεύτερη κυριότερη πηγή ενημέρωσης, με ποσοστό 46%, υπολειπόμενο ελάχιστα από την κύρια πηγή ενημέρωσης, τους ίδιους τους τραπεζικούς υπαλλήλους, με ποσοστό 48%. Κατά τα διάφορα στάδια απόφασης, το 52% χρησιμοποίησε το internet στο στάδιο συλλογής πληροφοριών, το 54% στο στάδιο σύγκρισης προϊόντων/υπηρεσιών και το 52% στο στάδιο της τελικής απόφασης. Παραπάνω από τους μισούς (55%) ανέφεραν ότι το internet επηρέασε σημαντικά την απόφαση τους αλλά και χάρη σε αυτό κατέληξαν ακριβώς στο προϊόν που ήθελαν να αγοράσουν (56%). Ένα 35% έχει κάνει χρήση web banking υπηρεσιών μέσα στο τελευταίο 6μηνο, ενώ οι μισοί ερωτώμενοι δηλώνουν θετικοί στην προοπτική χρήσης του μέσα στους επόμενους 6 μήνες. Τέλος το 61% δηλώνει πως το internet είναι κατάλληλο μέσο διαφήμισης τέτοιων προϊόντων, ενώ το 67% δηλώνει πως οι συναλλαγές για τραπεζικά προϊόντα/ υπηρεσίες ταιριάζει να γίνονται online/μέσω internet.

Όσον αφορά  τα προϊόντα προσωπικής περιποίησης, περίπου ένα 30% του κοινού (και αντίστοιχα του γυναικείου κοινού) δηλώνει πως χρησιμοποίησε το internet για διερεύνηση και την επιλογή του, κάτι που επηρρεάζεται σαφώς και σε μεγάλο βαθμό από τη φύση των προϊόντων. Σε κάθε περίπτωση, το 54% του κοινού δηλώνει πως το Internet είναι κατάλληλο ως μέσο για τη διαφήμιση τέτοιων προϊόντων, με το ποσοστό να αγγίζει το 61% στις γυναίκες.  

Πέρα από το σημαντικό εύρημα πως το internet θεωρείται κατάλληλο μέσο για τη διαφήμιση προϊόντων / υπηρεσιών και των τριών παραπάνω κατηγοριών από την πλειοψηφία του κοινού, πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία προέκυψαν τόσο σχετικά με τη συμβολή του Internet στο after-sales αλλά και στη διάθεση αλλαγής μάρκας.

Πιο συγκεκριμένα, η συντριπτική πλειοψηφία των  καταναλωτών θεωρούν χρήσιμο να βρίσκουν online περαιτέρω πληροφορίες για τα προϊόντα/υπηρεσίες που αγόρασαν (91% για την κατηγορία των τηλεπικοινωνιών, 80% για την κατηγορία των τραπεζικών και 76% για την κατηγορία των προϊόντων προσωπικής φροντίδας).

Περισσότεροι από τους μισούς καταναλωτές σε όλες τις προαναφερθείσες κατηγορίες θα εξέταζαν το ενδεχόμενο αλλαγής εταιρείας – μάρκας εφόσον αυτή είτε τους προσέφερε ηλεκτρονικά συμβουλές και εξειδικευμένη πληροφόρηση, είτε πρόσβαση σε ειδικές online προσφορές.

ΕΡΕΥΝΕΣ,ONLINE SHOPPING,Focus Bari,IAB,

Σχόλια

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ. ΦΟΡΤΩΝΟΝΤΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Home