Πάνω από 200 οι εγγεγραμμένες startups στο ελληνικό Μητρώο

Πάνω από 200 οι εγγεγραμμένες startups στο ελληνικό Μητρώο

Σε 213 ανέρχεται ο αριθμός των startups που έχουν εγγραφεί στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων, όπως προκύπτει από απόφαση του γενικού γραμματέα Έρευνας και Καινοτομίας Αθανάσιου Κυριαζή που δημοσιεύθηκε στη «Διαύγεια».

Συγκεκριμένα, ο Αθ. Κυριαζής αναφέρει πως «εγγράφηκαν επιπλέον 31 επιχειρήσεων στο Ε.Μ.Ν.Ε., κατ' εφαρμογήν των διατάξεων του άρθρου 4 και της παραγράφου 5 του άρθρου 5 της υπ' αριθμ. Πρ. 134622/17.12.2020 (Β ́5587) ΚΥΑ, η οποία τροποποίησε την υπ' αριθμ, Πρ. 85490/10.08.2020 (Β ́ 3668) ΚΥΑ, ως εξής:

α) δώδεκα επιχειρήσεων μέσω διαδικασίας fast track, ήτοι άνευ αξιολόγησης, διότι πληρούν τις προϋποθέσεις εγγραφής, όπως αυτές ορίζονται στα άρθρα 4 και 5 της ως άνω ΚΥΑ και

β) δέκα εννέα επιχειρήσεων μετά από την αξιολόγησή τους ως προς την πλήρωση και των δύο βασικών κριτηρίων ήτοι της καινοτομίας και των προοπτικών ταχείας κλιμάκωσης του μεγέθους των πωλήσεών τους στην παγκόσμια αγορά».

Αναλυτικά, με την fast-track διαδικασία εγγράφονται στο μητρώο οι εξής εταιρείες:

 • Pockee
 • Purposeful
 • IT Economic Systems
 • E-satisfaction
 • Pharmagnose
 • I2D
 • Captain Coach
 • Useberry
 • Twobull
 • Gnosis Data Analysis
 • Τεχνολογίες Διαχείρισης Κυκλοφορίας και Κινητικότητας
 • Κυκλική Βελτιστοποίηση

Εγγράφονται επίσης οι εταιρείες;

 • Vsljoin
 • Alvion Pharmaceuticals P.C
 • Helvia Technologies
 • SchoolBusNet
 • Magops
 • Perceptual Robotics
 • Nanoviis
 • Emphasis DigiWorld
 • Speedporter
 • MyHabeats
 • DeepMed
 • Sustainable Seafood Conmpany
 • Lazaratou-Laoulakos
 • Rappid Studios
 • PVPRO
 • VP Project
 • Learning Out of the Box
 • Innopolium
 • QC Analytics
STARTUPS,

Σχόλια

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ. ΦΟΡΤΩΝΟΝΤΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Home