Στα 195 δισ. δολάρια η συμβολή του ΑΙ στο ελληνικό ΑΕΠ

Στα 195 δισ. δολάρια η συμβολή του ΑΙ στο ελληνικό ΑΕΠ

Τη δυνατότητα να λειτουργήσει ως σημαντικός μοχλός ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας η τεχνητή νοημοσύνη αναδεικνύει η νέα έρευνα της Accenture σε συνεργασία με τη Microsoft Ελλάδος, που παρουσιάστηκε χθες για πρώτη φορά στο πλαίσιο του Microsoft Summit.

Όπως σημειώνεται στην έρευνα με τίτλο «Greece: With an AI to the Future» η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να συμβάλλει σωρευτικά μέχρι το 2035 (2020-2035) 195 δισ. δολάρια στο ελληνικό ΑΕΠ, οφέλη που πηγάζουν τόσο από την «έξυπνη αυτοματοποίηση» όσο και από την «ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού και του κεφαλαίου».

Η μελέτη της Accenture εστίασε σε τρία βασικά σημεία: στην άποψη/εικόνα των Ελλήνων για την τεχνητή νοημοσύνη, στην αντιμετώπισή της από τις ελληνικές επιχειρήσεις και στο ρόλο που μπορεί να παίξει στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας συνολικά.

Ως προς το πρώτο σημείο, η διάθεση των Ελλήνων πολιτών προς την τεχνητή νοημοσύνη είναι θετική ως προς τα οφέλη που μπορεί να προσφέρει στην κοινωνία αλλά και σε κλάδους, όπως η ιατρική και οι επιστήμες. Όπως σημείωσε ο Dr. Γιώργης Κριτσωτάκης, που παρουσίασε τη μελέτη, είναι εμφανής η προδιάθεση αποδοχής του ΑΙ σε πεδία που οι πολίτες έχουν αποδεχτεί ότι η τεχνολογία δίνει λύσεις. Για παράδειγμα, σε τομείς όπως η οικιακή κατανάλωση ενέργειας, η οικιακή ασφάλεια, η παρακολούθηση υγείας, η εμπιστοσύνη προς το ΑΙ εμφανίζει πολύ μεγάλα ποσοστά (από 69% έως 84%). Ωστόσο, ο φόβος του αγνώστου και η αβεβαιότητα δημιουργούν ταυτόχρονα και ένα προβληματισμό και η δυσπιστία αυτή εκφράζεται σε τομείς, όπως η διαχείριση των οικονομικών, η ασφάλεια των παιδιών και η αυτόνομη οδήγηση, όπου ο δείκτης εμπιστοσύνης κατεβαίνει στο 57-58%.

Περίπου παρόμοια είναι και η αποδοχή της τεχνητής νοημοσύνης από τις ελληνικές επιχειρήσεις. Τα στελέχη τους κατανοούν και αναγνωρίζουν τη δυναμική της συγκεκριμένης τεχνολογίας αλλά από την άλλη πλευρά είναι διστακτικοί έως και αδρανείς στο να επενδύσουν στο ΑΙ.

Τα στοιχεία/αριθμοί που παρουσίασε η μελέτη καταδεικνύουν το παράδοξο αυτό φαινόμενο. Το 85% των στελεχών αναγνωρίζει τις μεγάλες ευκαιρίες στην ανάπτυξη νέων προϊόντων, λύσεων και επιχειρηματικών ιδεών, ενώ το 73% αναγνωρίζει ότι το ΑΙ θα αλλάξει τον ανταγωνισμό, την αγορά συνολικά, στα επόμενα τρία χρόνια. Επιπρόσθετα, σχεδόν αντίστοιχο ποσοστό (71%) των στελεχών εκτιμά ότι αν η εταιρεία τους δεν αξιοποιήσει την τεχνητή νοημοσύνη θα έρθει αντιμέτωπη με ένα ισχυρό ανταγωνιστικό μειονέκτημα.

Όμως, την ίδια στιγμή, το 54% πιστεύει ότι είναι πολύ νωρίς να επενδύσει στο ΑΙ, θεωρώντας ότι η τεχνολογία βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο και είναι προτιμότερο να περιμένει ώστε να ωριμάσει. Επιπλέον, μόλις το 3% των επιχειρήσεων έχουν πραγματοποιήσει ολοκληρωμένα προγράμματα τεχνητής νοημοσύνης, όταν στο διεθνές περιβάλλον το αντίστοιχο ποσοστό κυμαίνεται στα επίπεδα του 45%. Ως βασικές αιτίες αυτής της αδράνειας εμφανίζονται η έλλειψη δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού, η ασυμβατότητα με τα συστήματα των επιχειρήσεων αλλά και η ποιότητα των δεδομένων. Ωστόσο, οι αναλυτές της Accenture θεωρούν ότι είναι ενθαρρυντικό το γεγονός ότι το 23% των επιχειρήσεων εμφανίζεται να βρίσκεται σε αρχικό στάδιο επένδυσης στο ΑΙ, ενώ το 37% πειραματίζεται με πιλοτικές εφαρμογές του.

 

Άξονες δράσεις

Η μελέτη της Accenture καταλήγει σε μια σειρά από προτεινόμενες δράσεις τόσο προς τους φορείς χάραξης πολιτικής όσο και προς τις επιχειρήσεις, με βασική προϋπόθεση οι δύο πλευρές αυτές να συνεργαστούν προκειμένου να κεφαλαιοποιηθεί η αξία του ΑΙ, τόσο στην καθημερινότητα των πολιτών όσο και στην οικονομία.

Ειδικότερα, οι φορείς χάραξης πολιτικής θα πρέπει να εστιάσουν σε τέσσερις άξονες τη δράση τους:

-          Επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού   

-          Προετοιμασία της νέας γενιάς για την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης

-          Ανάπτυξη κώδικα δεοντολογίας για την τεχνητή νοημοσύνη

-          Εφαρμογή πολιτικών και δράσεων ένταξης και συνολικής προόδου.

Αντίστοιχα, για τις επιχειρήσεις και τους επικεφαλής τους, είναι απαραίτητη η συστηματική επένδυση στο ΑΙ, μέσα από τις παρακάτω πρωτοβουλίες:

-          Μετάβαση από την απλή αυτοματοποίηση προς την ολιστική αξιοποίηση του ΑΙ και της καινοτομίας

-          Διαρκής πειραματισμός με τεχνολογίες ΑΙ

-          Πλήρης αξιοποίηση των δεδομένων

-          Ανασχεδιασμός της φύσης της εργασίας

-          Ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων σε όλα τα επίπεδα της επιχείρησης για την αποδοτικότερη συνεργασία με τις έξυπνες μηχανές

ACCENTURE,ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ,ARTIFICIAL INTELLIGENCE,MICROSOFT,

Σχόλια

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ. ΦΟΡΤΩΝΟΝΤΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Home