Δικαίωμα στην επισκευή: Ένας χρόνος εγγύηση στην Ε.Ε. για επισκευασμένα προϊόντα

Δικαίωμα στην επισκευή: Ένας χρόνος εγγύηση στην Ε.Ε. για επισκευασμένα προϊόντα

Προχωρούν οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των αρμοδίων ευρωπαϊκών οργάνων για την τελική μορφή που θα έχει η οδηγία για το δικαίωμα στην επισκευή (Right to Repair ή R2R εν συντομία) και με την οποία η Ε.Ε. ελπίζει ότι θα ενθαρρύνει τους καταναλωτές να επεκτείνουν τον χρόνο ζωής ορισμένων προϊόντων.

Πολύ συχνά, όταν η ηλεκτρική σκούπα, το πλυντήριο πιάτων, η καφετιέρα ή οποιαδήποτε άλλη συσκευή εμφανίσει βλάβη ή είναι ελαττωματική, είναι ευκολότερο για τον καταναλωτή να απορρίψει το προϊόν και να αγοράσει καινούργιο παρά να το επισκευάσει, ιδίως όταν έχει λήξει η νόμιμη εγγύηση. Με την οδηγία επί της οποίας συμφώνησαν την περασμένη Παρασκευή το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, παρέχονται κίνητρα στους καταναλωτές ώστε να παρατείνουν τη διάρκεια ζωής του προϊόντος επισκευάζοντάς το Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να τονωθεί ο επισκευαστικός τομέας, να μειωθούν τα απόβλητα και να προωθηθούν πιο βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα, υποστηρίζει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Για τον σκοπό αυτό, η οδηγία προτείνει ένα νέο σύνολο εργαλείων που θα καταστήσουν την επισκευή πιο ελκυστική για τους καταναλωτές. Σε αυτά περιλαμβάνονται:

- η δυνατότητα των καταναλωτών να ζητήσουν από τους κατασκευαστές επισκευή για προϊόντα που είναι τεχνικώς επισκευάσιμα βάσει της νομοθεσίας της ΕΕ (για παράδειγμα, πλυντήρια ρούχων, ηλεκτρικές σκούπες ή κινητά τηλέφωνα)
- ευρωπαϊκό έντυπο πληροφοριών επισκευής το οποίο οι επισκευαστές μπορούν να προσφέρουν στους καταναλωτές, με σαφείς πληροφορίες, όπως επισκευαστικοί όροι, χρόνος που απαιτείται για την ολοκλήρωση της επισκευής, τιμές, προϊόντα αντικατάστασης κ.λπ. (στο παράρτημα 1 της οδηγίας περιλαμβάνεται υπόδειγμα του εντύπου)
- ευρωπαϊκή διαδικτυακή πλατφόρμα επισκευών για να διευκολύνεται η αντιστοίχιση καταναλωτών και επισκευαστών
- η παράταση κατά 12 μήνες της περιόδου ευθύνης του πωλητή μετά την επισκευή προϊόντος

Όπως διευκρινίζεται, αν ο καταναλωτής επιλέξει την επισκευή του προϊόντος, η περίοδος ευθύνης του πωλητή παρατείνεται κατά 12 μήνες από τη στιγμή που θα επιτευχθεί η συμμόρφωση του προϊόντος. Η περίοδος αυτή μπορεί να παραταθεί περαιτέρω από τα κράτη μέλη, αν το επιθυμούν. Οι συν-νομοθέτες προτείνουν επίσης να δημιουργηθεί ευρωπαϊκή διαδικτυακή πλατφόρμα επισκευών που θα σχεδιαστεί και θα λειτουργεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αντί για 27 εθνικές πλατφόρμες. Στόχος της πλατφόρμας είναι να καταστήσει διαθέσιμες στους καταναλωτές τις διάφορες επισκευαστικές υπηρεσίες σε επίπεδο ΕΕ, αλλά και διασυνοριακά και σε κάθε κράτος μέλος.

Το επόμενο βήμα είναι να επισημοποιηθεί η συμφωνία επί του τελικού κειμένου προκειμένου η οδηγία να γίνει επίσημα μέρος της ενωσιακής νομοθεσίας και να ξεκινήσει η διαδικασία ενσωμάτωσής της στα εθνικά δίκαια των 27 κρατών - μελών.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ,ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ,

Σχόλια

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ. ΦΟΡΤΩΝΟΝΤΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Home